Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României.
GUMELNIŢA – perioadă cheie a preistoriei europene –
staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut


Pr. 4 Parteneriate, Contract 92101/01.10.2008
perioada de finantare 2008-2011


Coordonator


Instituţii participante