Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României.
GUMELNIŢA – perioadă cheie a preistoriei europene –
staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut

 

 
  chronosMNIR@gmail.com
MNIR dr. Radian Andreescu
MNIR dr. Catalin Bem
UB - FG conf. univ. dr. Cristian Panaiotu
UAIC lector univ. drd. Vasile Cotiugă
cIMeC drd. Carmen Bem