Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României.
GUMELNIŢA – perioadă cheie a preistoriei europene –
staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut

Resurse bibliografice
Studiu de caz
Noutati
Bibliografie
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, PALEOMAGNETISM


A
           Alexandrescu, E., Popa, T., Popescu, G., Doboş, A.
(2000), Giurgiu, jud. Giurgiu. Punct: Malu Roşu, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 39-40.
           Alexandrescu, E., Avram, Al., Bounegru, O., Chiriac, C.
(1986), Cercetări perieghetice in teritoriul histrian (II), in Pontica 19, Constanţa, p. 243-252.
           Анастасова, Е. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Пласт 4 и постройка 3: каменни, костни и рогови артефакти, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 197-202.
           Анастасова, Е. (2008), Пласт 3. Среден халколит. Пласт 3: каменни, костни и рогови артефакти, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 220-224.
           Анастасова, Е. (2008), Пласт 2: постройка 1. Среден халколит. Постройка 1: каменни, костни и рогови артефакти, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 269-273.
           Анастасова, Е. (2008), Укрепителна система. Среден халколит. Ограден ров: каменни, костни и рогови артефакти, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 317-325.
           Andreescu, R.-R. (1995), Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa B1, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 13-14, Călăraşi, p. 41-48.
           Andreescu, R.-R. (1997), Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 219-231.
           Andreescu, R.-R. (1997), Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 309-317.
           Andreescu, R.-R. (2001), Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa-Karanovo VI-Kodjadermen, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 107-111.
           Andreescu, R.-R. (2001), Sultana, sit unicat in sud-estul Europei, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Andreescu, R.-R. (2001), Aşezarea eneolitică de la Vităneşti,in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Andreescu, R.-R. (2002), Plastica Antropomorfă. Analiză preliminară, Muzeul Naţional de Istorie a României, Monografii 3, Bucureşti, 194 p.
           Andreescu, R.-R. (2002), Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa – Karanovo – Kodjadermen, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p.107-111.
           Andreescu, R.-R. (2005), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Malu Roşu, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 365-367.
           Andreescu, R.-R. (2005), Proiectul „Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos”, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 405-406.
           Andreescu, R.-R. (2005), Proiectul Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 421-423.
           Andreescu, R.-R. (2006), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Malu Roşu, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 347-348.
           Andreescu, R.-R. (2007), Proiectul „Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos”, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 399-401.
           Andreescu, R.-R., Bailey, D.W. (1999), Observaţii preliminare privind locuirea neo-eneolitică pe Valea Teleormanului, in Neagu, M. (ed.), Civilizaţia Boian pe teritoriul României, Călăraşi, p. 11-13.
           Andreescu, R.-R., Bailey, D.W., Mills, S., Trick, S., Mirea, P. (2002), Locuirea neo-eneolitică din valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Southern Romanian Archaeological Project), in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 33-46.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A. (2007), Urlaţi, jud. Prahova. Punct: La Câmp sau La Izlaz, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 386-387.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Garvăn, D., Nica, T. (2006), Urlaţi, jud. Prahova. Punct: La Câmp (La Izlaz), in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 381-383.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Paveleţ, E., Nica, T., Dumitru, G. (2005), Mălăieştii de Jos, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova. Punct: La Mornel, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 234-235.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Paveleţ, E., Torcică, I., Nica, T. (2006), Mălăieştii de Jos, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova. Punct: La Mornel, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 218-219.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Paveleţ, E., Torcică, I., Nica, T. (2007), Mălăieştii de Jos, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova. Punct: La Mornel, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 229-230.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Paveleţ, E., Nica, T., Torcică, I. (2006), Consideraţii preliminare asupra aşezării eneolitice de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), in Mousaios 11, Buzău, p. 9-33.
           Andreescu, R.-R., Frînculeasa, A., Peneş, M., Paveleţ, E. (2005), Urlaţi, jud. Prahova. Punct: La Câmp (La Izlaz), in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 395-397.
           Andreescu, R.-R., Mirea, P., Apope Şt. (2001), Dinamica locuirilor neo-eneolitice pe valea Teleormanului, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 29-34.
           Andreescu, R.-R., Mirea, P., Apope Şt. (2001), Aşezările culturii Gumelniţa din vestul Munteniei, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Andreescu, R.-R., Mirea, P., Apope Şt. (2003), Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei. Aşezarea de la Vităneşti, jud. Teleorman, in Cercetări Arheologice 12, Bucureşti, p. 71-87.
           Andreescu, R.-R., Mirea, P., Moldoveanu, K. (2006), Vităneşti, com. Vităneşti, jud. Teleorman. Punct: Măgurice, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 395-396.
           Andreescu, R.-R., Mirea, P., Zaharia, P. (2000), Vităneşti, com. Purani, jud. Teleorman, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 113.
           Andreescu, R.-R., Moldoveanu, K., Mirea, P. (2007), Vităneşti, com. Vităneşti, jud. Teleorman. Punct: Măgurice, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 392.
           Andreescu, R.-R., Pătraşcu, I., Mirea, P., Zaharia, P. (1999), Vităneşti, com. Purani, „Măgurice”, jud. Teleorman, in Stoica, C. (red.), Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1998, Bucureşti, p. 130-131.
           Andreescu, R.-R., Popa, T. (1999-2000), Sultana. Plastica de os, in Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” 5-6, Giurgiu, p.133-141.
           Andreescu, R.-R., Popa, T. (2003), Sultana Malu-Roşu. Catalog selectiv, in Cercetări Arheologice 12, Bucureşti, p. 59-67.
           Andrieşescu, I. (1921), Din preistoria Olteniei, in Lui Nicolae Iorga – Omagiu; 1871 5/18 iunie – 1921, Ed. Ramuri, Craiova, p. 15-31.
           Andrieşescu, I. (1924), Les fouilles de Sultana, in Dacia 1, Bucureşti, p. 51-107.
           Anghelescu, N. (1955), Cercetări şi descoperiri arheologice în raioanele Călăraşi şi Slobozia, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 6, 1-2, Bucureşti, p. 311-330.
           Aнгелов, Н. (1961), Работилница за плоски костени идоли в селищата могила при с. Хотница, Търгновско, in Aрхеология 3, 2, Sofia, p. 34-38.
           Antonović, D. (2003), Neolitska industrija glasanog kamena u srbiji, Beograd.
Aslanis, I. (1989), Das Neolithikum und das Chalcolithikum in nordgriechischum, in Tell Karanovo und und das Balkan – Neolithikum, Salzburg, p. 65-81.
           Aврамова, M. (1998), Два халколитни гроба от некропола при Дуранкулак, Добричко, in Aрхеология 39, 3-4, Sofia, p. 47-51.


B
           Bailey, D.W.
(2000), Balkan prehistory. Exclusion, incorporation and identity, Routledge, London, p.
           Bailey, D.W.
(2005), 10. Beyond the meaning of Neolithic houses: specific objects and serial repetition, in Bailey, D., Whittle, A., Cummings, V. (eds.), (un)settling the Neolitihic, Bristol, p. 90-97.
           Bailey, D.W., Andreescu, R. et al. (2000), Lăceni-Măgura, com. Orbeasca, jud. Teleorman, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 54-55.
           Bailey, D.W., Andreescu, R., Mills, S., Trick, S. (2001), Southern Romanian Archaeological Project (Second Preliminary Raport), Cardiff, 144 p.
           Bailey, D.W., Mills, S., Trick, S., Seely, J., Andreescu, R., Haită, Ctin, Tomescu, M., Mirea, P., Pompilia Z. (2000), Lăceni-Măgura, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 54-55.
           Bailey, D.W., Whittle, A. (2005), 1. Unsettling the Neolithic: breaking down concepts, boundaries and origins, in Bailey, D., Whittle, A., Cummings, V. (eds.), (un)settling the Neolitihic, Bristol, p. 1-7.
           Banffy, E. (1995), Early Chalcolithic settlement at Zalaszentablazs Szolohegy Mezo, in Antaeus 22, Budapest, p.71-107.
           Bankoff, H., Winter, A. (1990), The Later Aeneolithic in Southeastern Europe, in American Journal of Archaeology 94, 2, Boston, p.175-191.
           Barnea, I. (1966), O cercetare arheologică pe Borcea, in Revista Muzeelor 3, 2, Bucureşti, p. 155-161.
           Бъчваров, K. (2002), D. W. Bailey. Balkan Prehistory: Exclusion, Incorporation and Identity. London and New York, Routledge, 2000, 350 p., 35 ill., 5 maps, 6 tabl., in Aрхеология 43, 3, Sofia, p. 66-70.
           Бъчваров, К. (2004), Къснохалколитен гроб от Помощица, Поповско, in Археология 45, 3-4, Sofia, p. 47-51.
           Бъчваров, K. (2007), Произхоц и разпространение на погребението в керамичен съд, in Aрхеология 48, 1-4, Sofia, p. 9-20.
           Bălăşescu, A. (2000), Studiul faunei, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 20-21.
           Bălăşescu, A. (2002), Studiu arheozoologic preliminar al faunei de mamifere descoperite pe Valea Teleormanului, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 59-70.
           Bălăşescu, A. (2007), Studiu arheozoologic al faunei de mamifere, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 177.
           Bălăşescu, A., Radu, V. (2002), Culesul, pescuitul şi vânătoarea în cultura Boian pe teritoriul României, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 73-94.
           Bălăşescu, A., Radu, V. (2005), Studiul arheozoologic al faunei de mamifere, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 73.
           Bălăşescu, A., Radu, V., Dumitraşcu, V., Ignat, M. (2005), Studiul arheozoologic al resturilor faunistice, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 174.
           Bălăşescu, A., Radu, V., Moise, D. (2005), Omul şi mediul animal între mileniile VII-IV î.e.n. la Dunărea de Jos, Biblioteca Muzelui Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare 11, Ed. Cetatea de Scaun, 405 p.
           Bălteanu, C. (1997), 3.5. Anthropology, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 93-95.
           Bălteanu, C., Bălteanu, Ctin (1996), Studiul antropologic şi aspecte paleopatologice ale unui schelet dintr-un nivel gumelniţean, in Studii şi Cercetări de Antropologie 33, Bucureşti, p. 3-7.
           Bălteanu, C., Cantemir, P. (1991), Contribuţii la cunoaşterea unor aspecte paleodemografice la populaţia neolitică de la Chirnogi – Suviţa Iorgulescu, în Studii şi Cercetări de Antropologie 28, Bucureşti, p. 3-7.
           Bălteanu, C., Cantemir, P. (1992), Consideraţii asupra populaţiei neolitice de la Chirnogi – Suviţa Iorgulescu, în Studii şi Cercetări de Antropologie 29, Bucureşti, p. 11-16.
           Bărbulescu, C.A. (2003), Plastica gumelniţeană din lut din judeţul Argeş. Cu privire specială la figurinele antropomorfe de la Popeşti, in www.revistaerasmus.go.ro/numarul_12/barbulescu_c.htm.
           Bărcăcilă, Al. (1924), Antiquités pré et protohistoriques des environs de Turnu Severin, in Dacia 1, Bucureşti, p. 280.
           Beldiman, C., Sztancs, D.-M. (2006), Industria preistorică a materiilor dure animale, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 201-204.
           Bem, C. (1998-2000), Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian - Gumelniţa - Cernavoda I - Cucuteni/Tripolie, in Cercetări Arheologice 11/1, Bucureşti, p. 337-359.
           Bem, C. (2000), Bucşani-La Pod, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 19-20.
           Bem, C. (2000-2001), Noi propuneri pentru o schiţă cronologică a eneoliticului românesc, in Pontica 33-34, Constanţa, p. 25-121.
           Bem, C. (2001), Consideraţii generale asupra cercetărilor arheologice pluridisciplinare de pe Valea Neajlovului, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Bem, C. (2002), A special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation?, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 153-192.
           Bem, C. (2002-2003), Considerations sur quelques types de pieces gumelnitiennes en cuivre, in Dacia NS 46-47, Bucureşti, p. 147-172.
           Bem, C. (2005), Bucşani, com. Bucşani, jud. Giurgiu. Punct: microzona Bucşani, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 81-82.
           Bem, C. (2006), Bucşani, com. Bucşani, jud. Giurgiu. Punct: La Pod, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 95-97.
           Bem, C. (ed.) (2007), Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 87 p.
           Bem, C. (2007), Bucşani 1, in Bem, C. (ed.), Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 5-6.
           Bem, C. (2008), Cronica
           Bem, C., Băjenaru, R. (2007), Bucşani 6, in Bem, C. (ed.), Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 7-10.
           Bem, C., Fronescu, I. (2007), Bucşani 2, in Bem, C. (ed.), Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 4-5.
           Bem, C., Popa, T. , Parnic, V., Bem, C., Garvăn, D., Bărbulescu, D., Găluşcă, I. (2002), Cercetări arheologice pe valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei Bucşani, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 131-145.
           Benać, A., Garasanin, M. (1978), Néolithique in (eds.), Époque Préhistorique et Protohistorique en Jugoslavia, p.265-279.
           Berciu, D. (1933), Cercetări şi descoperiri noi în Mehedinţi, in Arhivele Olteniei 12, p.65-66.
           Berciu, D. (1934), Generalităţi asupra preistoriei Olteniei şi angrenarea ei în problemele Europei Centrale şi sud-estice, in Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 27, Bucureşti, p.30-38.
           Berciu, D. (1935), Săpăturile de la Tangâru (1934), in Buletinul Muzeului Judeţean Vlaşca “Teohari Antonescu” 1, Bucureşti, p. 1-55.
           Berciu, D. (1935), Săpături şi cercetări arheologice în ultimii trei ani (1933-1935), in Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 28, Bucureşti, p.26-30.
           Berciu, D. (1937), Săpăturile de la Petru Rareş (1933 şi 1935), in Buletinul Muzeului Judeţean Vlaşca “Teohari Antonescu” 2, Bucureşti, p. 1-30.
           Berciu, D. (1937), Prime consideraţii asupra neoliticului din Valea Dunării Inferioare în legătură cu descoperirile din judeţul Vlaşca, in Buletinul Muzeului Judeţean Vlaşca “Teohari Antonescu” 2, Bucureşti, p. 31-105.
           Berciu, D. (1937), Primele consideraţiuni asupra neoliticului din Valea Dunării inferioare în legătură cu descoperirile din judeţul Vlaşca, in Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 30, Bucureşti, p.31-104.
           Berciu, D. (1939), Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, xxx p.
           Berciu, D. (1939-1942), Topoare de cupru cu doua braţe opuse – tipologie şi origine, in Apulum 1, Alba Iulia, p.39-71.
           Berciu, D. (1941), Repertoriul arheologic de staţiuni şi descoperiri preistorice în România. Paleoliticul şi Mezoliticul, in Revista Arhivelor 1-2, 1, 4, Bucureşti, p. 280-295.
           Berciu, D. (1941), Securea de cupru de la Coteana, jud. Olt, in Arhivele Olteniei 113-118, Craiova, p. 271-278.
           Berciu, D. (1942), Scurte cercetări în judeţul Mehedinţi, in Arhivele Olteniei 21, 119-122, Craiova, p. 63.
           Berciu, D. (1942), Noi descoperiri preistorice în judeţul Romanaţi, Craiova, p. 49-60.
           Berciu, D. (1943), Din problemele preistoriei Olteniei, Oltenia, Craiova, p. 245.
           Berciu, D. (1949), Probleme ridicate de săpăturile arheologice din Oltenia, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, Bucureşti, p. 343-360.
           Berciu, D. (1950), Şantierul arheologic de la Verbicioara, jud. Dolj, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 2, 1, Bucureşti, p. 229-248.
           Berciu, D. (1953), Catalogul Muzeului Arheologic din Turnu-Severin, in Materiale şi Cercetări Arheologice 1, Bucureşti, p. 589-691.
           Berciu, D. (1954), Asupra problemei aşa-numitelor sceptre de piatră în R.P.R., in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, p. 539-546.
           Berciu, D. (1954), Probleme ridicate de săpăturile arheologice din Oltenia (1949 – 1951), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, p. 343-360.
           Berciu, D. (1956), Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti, in Materiale şi Cercetări Arheologice 2, Bucureşti, p. 491-562.
           Berciu, D. (1958), Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944-1947, in Apulum 3, Alba Iulia, p. 1-42.
           Berciu, D. (1959), Săpăturile arheologice de la Tangâru, in Materiale şi Cercetări Arheologice 5, Bucureşti,p.143-154.
           Berciu, D. (1959), Săpăturile arheologice de la Tangâru şi Petru Rareş, in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 137-146.
           Berciu, D. (1961), Contribuţii la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Ed. Academiei, Bucureşti, xxx p.
           Berciu, D. (1961), Chronologie relative du néolithique du Bas Danube à la lumière des nouvelles fouilles faites en Roumanie, in (eds.), L’Europe à la fin de l’âge de la pierre. Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen, Praga, p. 101-124.
           Berciu, D. (1962), Probleme ridicate de descoperirile din Peştera de la Devetaki, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 13, 2, Bucureşti, p. 387-399.
           Berciu, D. (1965), Dunăre-Balcani-Anatolia, in Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, p. 61-64.
           Berciu, D. (1966), Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Ed. , Bucureşti, xxx p.
           Berciu, D., Butoi, M. (1957), Cercetări arheologice în oraşul Slatina, in Materiale şi Cercetări Arheologice 7, Bucureşti, p.142.
           Berciu, D., Comşa, E. (1956), Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), in Materiale şi Cercetări Arheologice 2, Bucureşti, p. 251-289.
           Berciu, D., Morintz, S. (1957), Şantierul arheologic Cernavodă, in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 83-92.
           Berciu, D., Morintz, S. (1957), Şantierul arheologic Verbicioara (reg. Craiova, r. Pleniţa), in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 179-187.
           Berciu, D., Morintz, S., Diaconu, P. (1959), Săpăturile de la Cernavoda, in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 95-105.
           Berciu, D., Morintz, S., Ionescu, M., Roman, P. (1961), Şantierul arheologic Cernavodă, in Materiale şi Cercetări Arheologice 7, Bucureşti, p. 49-55.
           Berciu, D., Morintz, S., Roman, P. (1959), Săpăturile de la Cernavoda (r. Medgidia, reg. Constanţa), in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 95-105.
           Berciu, D., Morintz, S., Roman, P. (1973), Cultura Cernavoda II. Aşezarea din sectorul b de la Cernavoda, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 24, 3, Bucureşti, p. 373-405.
           Berciu, D., Nubar, H., Muscalu, E., Rădulescu Gh. (1967), Săpăturile de la Oinac (1966) (oraşul Giurgiu), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 18, 2, Bucureşti, p. 307-311.
           Bertemes, F., Krîstev, I. (1988), Die bulgarrish-deutsche Ausgrabung in Drama, jud. Burgas. Katalog, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 241-266.
           Bobi, V. (1992), Cercetările cu caracter de salvare de la Coroteni, jud. Vrancea, in Materiale şi Cercetări Arheologice, p. 31-50.
           Bodea, M. (1997), Actul de a înmormânta copii în vatră şi lângă vatra locuinţei, in Acta Musei Napocensis 1, 34, Cluj, p. 735-741.
           Boiadjiev, Ia. (1995), Chronology of Prehistoric Cultures in Bulgaria, in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Prehistory Press, Madison, p. 149-191.
           Boiadjiev,Ia. (1998), Radiocarbon dating from Southeastern Europe, in James Harvey Gaulle-in memoriam, vol. I, Sofia.
           Бояджиев, Я. (2001), Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение, in Aрхеология 42, 3-4, Sofia, p. 16-24.
           Бояджиев, Я. (2004), Система за кодирано описание на скелети от археологически разкопки, in Aрхеология 45, 1-2, Sofia, p. 25-32.
           Бояджиев, Я. (2006), Мобилност на индивидите и контакти между отделните общности през V хил. пр. Хр. (по данни от некрополите), in Известия на Археологицеския Институт 39, Sofia, p. 13-55.
           Бояджиев, Я., Асланис, Й., Терзийска-Игнатова, С., Мацанова, B.
(2008), №23. Cелищна могила „Юнаците“, Пазарджишко, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 89-92.
           Бояджиев, Я., Бояджиев, K. (2008), №22. Xалколитно селище „Bърхари“, общ ина Mомчилград, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 85-89.
           Boiadjiev, Ia., Dimov, T., Todorova, H. (1993), Les Balkans Orientaux, in Atlas du Néolithique Européen. L’Europe Orientale; e.r.a.u.l., p.61-110.
           Bojilova, E., Filipova, M. (1991), Palynological impact on the vegetation along the bulgarian Black Sea coast from the neolithic till the greak colonisation, in Thracia-Pontica 4, oraşul, p. 87-96.
           Божилова, Е., Иванов, И. (1985), Екологични условия в района на Варненското Езеро през енеолитната и бронзовата епоха според палинологични, палеоетноботанични и археологически данни, in Известия на Народния Музей – Варна (с участието на Музеите в Толбухин и Силистра) 21 (36), p. 43-48.
           Bököny, S. (1988), The Neolithic fauna of Divostin, in (eds.), Divostin and the Neolithic of central Serbia, 10, p. 16-17.
           Bolomey, Al. (1964), Consideraţii asupra faunei neolitice din valea Dunării de la Căscioarele, in Studii şi Cercetări de Antropologie 1, 2, Bucureşti, p. 189-192.
           Bolomey, A. (1976), Pe marginea analizei arheo-osteologice a materialului de la Cârcea-Dolj, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 27, 4, Bucureşti, p. 465-475.
           Bolomey, A. (1979), Gospodărirea animalelor în aşezarea neolitică de la Fărcaşu de Sus, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 30, 1, Bucureşti, p. 3-18.
           Bolomey, A. (1982), Contribuţie la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călăraşi, in Cercetări Arheologice 5, Bucureşti, p. 169-193.
           Boroffka, N. (1992), Consideraţii asupra unor obiceiuri de depunere în epocile premetalice din Europa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 43, 4, Bucureşti, p. 341-354.
           Boroneanţ, V. (1987), Les sepultures de la couche du tell de Chitila-Fermă Bucarest, in (eds.), Hugelbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone wahrender Aeneolithischen Period, Belgrad, p. 127-129.
           Boroneanţ, V. (1992), Tell-ul neolitic de la Chitila, in Materiale şi Cercetări Arheologice Ploieşti (1983), p. 69-72.
           Boroneanţ, V. (1999), Descoperirile neolitice de la Chitila – „Fermă”, in Neagu, M. (ed.), Civilizaţia Boian pe teritoriul României, Călăraşi, p. 17.
           Boroneanţ, V. (2001), Cultura Gumelniţa în Câmpia Bucureştilor, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Bradley, R. (1998), The significance of monuments. On the shaping of human experience in Eneolithic and Bronze Âge, Routledge, London, xxx p.
           Brukner, B. (1976), Fünde der Sălkutza-Gruppe in der Wojwodina, in Istrazivanja 5, oraşul, p. .
           Brukner, B., Jovanović, B.,Tasić, N. (1974), Prajistoria Vojivodine oraşul, p. .
           Bugoi, R., Cojocaru, V., Constantinescu, B., Constantin, F., Grambole, D., Herrmann, F. (2003), Micro-PIXE study of gold archaeological objects, in Journal of radioanalytical and Nuclear Chemistry 257, 2, p. 375-383.
           Bukovic, L. (1978), Results of the researches of the Mound Jabouka near Pančevo, in A.J. 9, p. .
           Butoi, M. (1999), Descoperirile arheologice şi numismatice făcute de Muzeul Judeţean Slatina, ?????
           Butoi, M., Zorzoliu, T. (1992), Cercetările cu caracter de salvare din aşezarea neolitică de la Drăgăneşti Olt, in Materiale şi Cercetări Arheologice Ploieşti (1983), p. 73-79.


C
           Cantacuzino, Gh.
(1965), Observations concernant les rites funeraires neolithiques de la necropole de Cernica, in Dacia NS 9, Bucureşti, p. 45-58.
           Cantacuzino, Gh. (1967), Necropola preistorică de la Cernica şi locul ei în neoliticul românesc şi european (în lumina ultimelor descoperiri arheologice), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 18, 3, Bucureşti, p. 379-400.
           Cantacuzino, Gh. (1969), The prehistoric necropolis of Cernica and its place in the neolithic cultures of Romania and of Europe in the light of recent discoveries, in Dacia NS 13, Bucureşti, p. 45-59.
           Cantemir, P., Bălteanu, C. (1993), Considerations anthropologiques sur le materiel néolithique de Căscioarele (département de Călăraşi), in Annuaire Roumain d’Anthropologie 30, Bucureşti, p. 3-7.
           Чернаков, Д., Гюрова, М. (2008), №16. Aварийни археологически разкопки на селищна могила №1 в м. „Kайнак Дере“ до с. Kошарна, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 68-72.
           Cernîch, E.N. (1976), Metallurgische Bereiche des 4-2 Jahrt v. Chr. In der UdSSR, in (eds.) IXe Congres du U.I.S.P.P. Colloque XXIII. Les debuts de la metallurgie, Nice, p. 177-208.
           Черньіх, Е.Н. (1978), О юго-восточной зоне Балкано-Карпатской металлургической провинции эпохи энеолита, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 170-181.
           Cernîch, E.N. (1988), Fruhester Kupferbergbau in Europa, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 144-150.
           Chapman, J.C. (1986), Meaning and illusion in the study of burial in Balkan prehistory, în (eds.), Ancient Bulgaria, Nothingam, p. 1-33.
           Chiţescu, M. (2005), Date geologice generale, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 235-236.
           Чохаджиев, A. (2003), Халколитни съдове с вътрешна дръжка – аргументи за една хипотеза, in Aрхеология 44, 3, Sofia, p. 16-21.
           Chokadziev, S. (1995), On Early Social Differentiation in the Struma River Basin; The evidence from the Slatina settlement, in Bailey, D.W., Panayotov, I. Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 141-147.
           Чохаджиев, С., Чохаджиев, A. (2008), №18. Aрхеологически проучвания на селищна могила „Xотница“, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 74-77.
           Чохаджиев, С., Венелинова, С. (2008), №17. Cпасителни археологически проучвания на селищна могила „Повец – Змийският Остров“ в чашата на Язовир Tича, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 72-74.
           Чохаджиев, С., Венелинова, С. (2008), №27. Aварийни археологически проучвания на халколитен некропол в м. Чанаджик – с. Cушина, Шуменска област, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 98-99.
           Чохаджиев, С., Венелинова, С. (2008), №28. Aрхеологическо проучване на праисторически некропол в м. Горломова Kория край Cмядово, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 100-101.
           Christescu, V. (1925), Les stations prehistoriques du lac de Boian, in Dacia 2, Bucureşti, p. 249-303.
           Christescu,V. (1927-1932), Les stations préhistoriques de Vădastra, in Dacia 3-4, Bucureşti, p. 210-211.
           Coman, G. (1981), Un topor de cupru descoperit la Fâstâci (jud. Vaslui), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 32, 1, Bucureşti, p. 151-152.
           Comşa, E. (1954), Consideraţii asupra evoluţiei culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, Bucureşti, p. 361-398.
           Comşa, E. (1954), Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, Bucureşti, p. 585-593.
           Comşa, E. (1954), Consideraţii cu privire la evoluţia culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 5, 3-4, Bucureşti, p. 361-398.
           Comşa, E. (1955), Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 6, 1-2, Bucureşti, p. 13-45.
           Comşa, E. (1957), Câteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanţa), in Materiale şi Cercetări Arheologice 4, Bucureşti, p. 325-334.
           Comşa, E. (1957), Quelques donnees relatives a la periodisation et a l'evolution de la civilization de Boian, in Dacia NS 1, Bucureşti, p. 61-72.
           Comşa, E. (1957), Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 7, 1-4, Bucureşti, p. 27-51.
           Comşa, E. (1958), Despre culturile neolitice din Bulgaria, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 9, 2, Bucureşti, p. 274-277.
           Comşa, E. (1958), Câteva date despre ritul funerar al culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 9, 2, Bucureşti, p. 401-407.
           Comşa, E. (1959), Săpături arheologice la Boian-Grădiştea Ulmilor, in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 127-135.
           Comşa, E. (1959), Un vas de piatră descoperit pe Grădiştea Ulmilor la Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 10, 1, Bucureşti, p. 135-137.
           Comşa, E. (1960), Considerations sur le rite funeraire de la civilisation de Gumelniţa, in Dacia NS 4, Bucureşti, p. 5-30.
           Comşa, E. (1960), Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică pe teritoriul ţării noastre, in (eds.), Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, p. 84-106.
           Comşa, E. (1961), Consideraţii cu privire la faza de tranziţie Boian la cultura Gumelniţa, in Dacia NS 5, Bucureşti, p. 36-68.
           Comşa, E. (1961), Mormântul neolitic descoperit lângă satul Andolina, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 12, 1, Bucureşti, p. 359-363.
           Comşa, E. (1962), Săpături arheologice la Boian-Vărăşti, in Materiale şi Cercetări Arheologice 8, Bucureşti, p. 205-212.
           Comşa, E. (1963), Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 14, 1, Bucureşti, p. 7-31.
           Comşa, E. (1965), Quelques donnees sur les aiguilles de cuivre decouvertes dans l'aire de la civilisation de Gumelniţa, in Dacia NS 9, Bucureşti, p. 361-371.
           Comşa, E. (1965), Consideraţii cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în S-V României, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 16, 3, Bucureşti, p. 545-551.
           Comşa, E. (1966), Schimbul la comunităţile din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, in Revista Muzeelor 3, 5, Bucureşti, p. 440-444.
           Comşa, E. (1968), Unele date despre descoperirile din Peştera Muierilor de lângă Baia de Fier (epoca neolitică – epoca feudală), in Comunicări, seria arheologie 8, Craiova, p. xxx.
           Comşa, E. (1971), Neoliticul judeţului Tulcea, in Peuce 2, Tulcea, p. 11-18.
           Comşa, E. (1972), Quelques problemes relatifs au complex neolithique de Radovanu, in Dacia NS 16, Bucureşti, p. 39-51.
           Comşa, E. (1972), Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din epoca bronzului, de pe teritoriul României, Studii şi Cercetări de Istorie Veche 23, 2, Bucureşti, p. 245-262.
           Comşa, E. (1972), Date cu privire la răspândirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa pe teritoriul Dobrogei, in Pontica 5, Constanţa, p. 39-44.
           Comşa, E. (1972), Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică de pe teritoriul României, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 23, 2, Bucureşti, p. 245-262.
           Comşa, E. (1973), Quelques considerations concernant la chronologie relative des cultures neolithiques limitrophes du Nord de la Peninsule Balkanique, in Dacia NS 17, Bucureşti, p. 317-321.
           Comşa, E. (1973), Culturile neolitice din zona Dunării inferioare – intermediare între nord şi sud, in Apulum 11, Alba Iulia, p. 16-23.
           Comşa, E. (1974), Istoria comunităţilor culturii Boian, Ed. Academiei, Bucureşti, 270 p., 33 pl.
           Comşa, E. (1974), Nouvelles donnees sur l'evolution de la culture Dudeşti (phase Cernica), in Dacia NS 18, Bucureşti, p. 9-18.
           Comşa, E. (1974), Date despre folosirea aurului în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, in Apulum 12, Alba Iulia, p. 13-23.
           Comşa, E. (1974), Figurinele de aur din aria de răspândire a culturii Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 25, 2, Bucureşti, p. 181-190.
           Comşa, E. (1974), Unele date privind începutul folosirii aramei în neoliticul României, in In memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj, p. 73-83.
           Comşa, E. (1974), Consideraţii cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul Peninsulei Balcanice, in Drobeta, 1, p. 19-24.
           Comşa, E. (1975), Nouvelles donnees relatives a la phase Bolintineanu de la culture Boian (a la lumier des fouilles de l'agglomeration de Cernica), in Dacia NS 19, Bucureşti, p. 19-26.
           Comşa, E. (1976), Quelques considerations sur la culture Gumelniţa (L'agglomeration Măgura Jilavei), in Dacia NS 20, Bucureşti, p. 105-127.
           Comşa, E. (1976), Date despre un tip de figurină eneolitică de os, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 17, 4, Bucureşti, p. 557-565.
           Comşa, E. (1976), Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României, in Pontica 9, Constanţa, p. 23-28.
           Comşa, E. (1976), Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, Bucureşti, 171 p.
           Comşa, E. (1977), Despre "figurinele en violon" din aria culturii Gumelniţa, in Pontica 10, Constanţa, p. 43-51.
           Comşa, E. (1977), Remarques sur l'etape finale de la phase Bolintineanu - culture Boian (a Radovanu II), in Dacia NS 21, Bucureşti, p. 319-328.
           Comşa, E. (1977), Neoliticul judeţului Constanţa, in Revista Muzeelor şi Monumentelor 5, Bucureşti, p. 66-70.
           Comşa, E. (1978), Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului României, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 29, 1, Bucureşti, p.7-31.
           Comşa, E. (1978), Unele probleme privind populaţiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică şi până la începutul epocii bronzului, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 29, 3, Bucureşti, p. 353-363.
           Comşa, E. (1978), L’utilisation du cuivre par les communautés de la culture Gumelniţa du territoire roumain, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 109-120.
           Comşa, E. (1978), Le depot d’objects en cuivre de Vărăşti, in Prace i Materiali 25, oraşul, p. 101-108.
           Comşa, E. (1978), Date cu privire la evoluţia culturilor neolitice de pe teritoriul judeţului Ilfov, in Ilfov – file de istorie, Bucureşti, p. 9-16.
           Comşa, E. (1979), Les figurines en os appartenant a la phase moyenne de la culture Gumelniţa, in Dacia NS 23, Bucureşti, p. 69-77.
           Comşa, E. (1979), Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978), in Materiale şi Cercetări Arheologice, Oradea, p. 31-34.
           Comşa, E. (1980), Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, in Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, p. 25-28.
           Comşa, E. (1980), Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României, in Pontica 13, Constanţa, p. 32-56.
           Comşa, E. (1981), Considerations concernant l’utilisation du cuivre en Oltenie a l’epoque neolitique, in Dacia N.S. 25, Bucureşti, p. 331-342.
           Comşa, E. (1981), Probleme privind practicarea vânătorii în cursul epocii neolitice, pe teritoriul Dobrogei, in Pontica 14, Constanţa, p. 9-21.
           Comşa, E. (1983), Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, in Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, p. 62-64.
           Comşa, E. (1983), Săpăturile de salvare de pe "Măgura Cuneştilor", in Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, p. 65-69.
           Comşa, E. (1983), Câteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului târziu din România, in Muzeul Naţional 7, Bucureşti, p. 17-30.
           Comşa, E. (1983), Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, in Pontica 13, Constanţa, p. 17-27
           Comşa, E. (1985), Date noi referitoare la contactele dintre comunităţile Aldeni II şi cele ale culturilor vecine, in Carpica 17, Bacău, p. 27-32.
           Comşa, E. (1985), Tipurile de locuinţe din epoca neolitică de pe teritoriul României, in Arhivele Olteniei s.n. 4, Craiova, p. 24-34.
           Comşa, E. (1985), Noi date despre locuirea de la km. fluvial 865 din Ostrovul Mare, in Drobeta 6, Turnu Severin, p. xxx.
           Comşa, E. (1986), Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, in Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, p. 41-44.
           Comşa, E. (1986), Săpăturile de salvare de pe "Măgura Cuneştilor", in Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, p. 53-57.
           Comşa, E. (1986), Consideraţii cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, p. 51-59.
           Comşa, E. (1987), Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Ed. , Bucureşti, xxx p.
           Comşa, E. (1987), Les relations entre les cultures Cucuteni et Gumelniţa, in (eds.), La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis 1, Iaşi, p. 81-87.
           Comşa, E. (1987), Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944), in Pontica 20, Constanţa, p. 9-18.
           Comşa, E. (1987), Despre vârfurile de suliţă şi de săgeată de silex din arealul culturii Gumelniţa, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 3-4, Călăraşi, p. 21-28.
           Comşa, E. (1987), Cercetări arheologice de suprafaţă pe cursul inferior al Dâmboviţei, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 3-4, Călăraşi, p. 13-16.
           Comşa, E. (1988-1989), Ritual funerar neobişnuit în cadrul necropolei gumelniţene de la Vărăşti (jud. Călăraşi), in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 5-7, Călăraşi, p. 31-35.
           Comşa, E. (1988-1989), Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 5-7, Călăraşi, p. 27-30.
           Comşa, E. (1989-1990), Les pointes des pêche en silex de l’aire culturelle Sălcuţa, in Старинар, 40-41, Belgrad, p. 61-65.
           Comşa, E. (1990), Complexul neolitic de la Radovanu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 8, Călăraşi, 124 p.
           Comşa, E. (1990), Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, in Pontica 23, Constanţa, p. 7-12.
           Comşa, E. (1990), Tipurile de locuinţe din perioada de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, in Symposia Thracologica 8, oraşul, p. xxx.
           Comşa, E. (1991), Rolul Dunării Inferioare în cursul epocii neolitice, in Pontica 24, Constanţa, p. 23-28.
           Comşa, E. (1991), Despre figurinele antropomorfe plate de os, de la sfârşitul culturii Gumelniţa, de pe teritoriul României, in Peuce 10, Tulcea, p. 9-12.
           Comşa, E. (1991), La culture de Boian, in Chirica, V., Monah, D. (eds.) Le paleolithique et neolithique de la Roumanie en context europeen, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis 4 (1990), Iaşi, p. 225-249.
           Comşa, E. (1991), L’utilisation du cuivre en Roumanie pendant le néolithique moyen, in (eds.), Découverte du métal, p. xxx.
           Comşa, E. (1992), Les relations des communautés de la culture Gumelniţa avec les communautés des cultures voisines, in Studia Praehistorica 11-12, Sofia, p. 208-264.
           Comşa, E. (1992), Aşezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călăraşi, in Materiale şi Cercetări Arheologice Ploieşti (1983), Bucureşti, p. 57-61.
           Comşa, E. (1992), Staţiunea neolitică de la Cuneşti, jud. Călăraşi, in Materiale şi Cercetări Arheologice Ploieşti (1983), Bucureşti, p. 63-67.
           Comşa, E. (1994), Consideraţii cu privire la credinţele şi ritualurile din epoca neolitică din ţinuturile dintre Carpaţi şi Dunăre, in Pontica 27, Constanţa, p. 7-18.
           Comşa, E. (1994-1995), Le tatouage chez les communautes de la culture Gumelniţa, in Dacia NS 38-39, p. 441-444.
           Comşa, E. (1995), Figurinele antropomorfe din epoca neolitică de pe teritoriul României, Ed. Academiei, Bucureşti, 223 p.
           Comşa, E. (1995), Ritul şi ritualul funerar al purtătorilor culturilor Boian şi Gumelniţa din Muntenia, in Acta Musei Napocensis 32, Cluj, p.157-268.
           Comşa, E. (1995), Necropola gumelniţeană de la Vărăşti, in Analele Banatului SN 4, 1, p. 55-193.
           Comşa, E. (1996), Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României, in Acta Musei Napocensis 33, 1, Cluj, p. 191-208.
           Comşa, E. (1997), Ace de păr lucrate din os şi din corn din epoca neolitică, descoperite în sudul României, in Pontica 30, Constanţa, p. 7-15.
           Comşa, E. (1997), Tipurile de aşezări din epoca neolitică din Muntenia, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 144-164.
           Comşa, E. (1998), Mormintele neolitice de la Radovanu, in SCIVA 49, 3-4, p. 265-276.
           Comşa, E. (1998-2000), Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra, in Cercetări Arheologice 11/1, Bucureşti, p. 299-303.
           Comşa, E. (2000), Aşezările din epoca neolitică şi mediul lor natural din sudul Munteniei, in Iacob, M., Oberländer-Târnoveanu, E., Topoleanu, Fl. (eds.) Istro-Pontica, Tulcea, p. 67-72.
           Comşa, E. (2001), Aşezarea gumelniţeană „Măgura Cuneştilor”, în Materiale şi Cercetări Arheologice Serie Nouă 1, Bucureşti, p. 7-42.
           Comşa, E. (2003-2006), Figurinele masculine din epoca neolitică descoperite pe teritoriul Munteniei, in Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” 9, Giurgiu, p. 129-135.
           Comşa, E. (2003-2006), Figurinele antropomorfe din arealul culturii Sălcuţa din Oltenia, in Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” 9, Giurgiu, p. 137-146.
           Comşa, E., Ionescu B. (1979), Depozitul de obiecte de aramă descoperite în aşezarea Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 30, 1, Bucureşti, p. 79-85.
           Conovici, N., Ganciu, A., Matei, Gh. (2005), Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct: Grădiştea Mare, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 359-362.
           Constantinescu, E.-M., Stăicuţ, G. (2005), Pietrosu, com. Costeşti, jud. Buzău, Punct: La Arman, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 276-278.
           Constantinescu, E.-M., Stăicuţ, G. (2006), Pietrosu, com. Costeşti, jud. Buzău, Punct: La Arman, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 271-273.
           Corbu, E. (2003-2004), Habitatul medieval ialomiţean în lumina primelor atestări documentare (II). Sate dispărute, in Ialomiţa 4, Slobozia, p. 379-404.
           Corbu, E. (2005), Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Punct: Popina Blagodeasca, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 406-409.
           Corbu, E. (2007), Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Punct: Popina Blagodeasca, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 395-396.
           Corbu, E., Trofin, L. (2006), Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Punct: Popina Blagodeasca, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 396-398.
           Crăciun, F., Comşa, E. (1996), Aspecte privind forma şi tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru, in Acta Musei Napocensis 33, 1, Cluj, p.155-161.
           Crâşmaru, A. (1971), Un topor de aramă descoperit în aşezarea Cucuteni A de la Drăguşeni (jud. Botoşani), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 22, 3, Bucureşti, p. 479-483.
           Cucoş, Şt. (1983), Probleme ale perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în România, in Symposia Thracologica 1, oraşul, p. xxx.
           Culica, V. (1971), O figurină antropomorfă cu decor incizat din staţiunea eponimă a culturii Boian, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 22, 1, Bucureşti, p. 87-91.
           Culica, V. (1973), Obiecte ceramice cu aspect de calapod din aşezarea neolitică de la Cuneşti, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 24, 1, Bucureşti, p. 103-108.
           Culica, V. (1980), Cu privire la un fragment de plastică antropomorfă din neoliticul târziu, in Istros 1, Brăila, p. 11-17.


D
           Damian, P., Şerbănescu, D.
(2006), Căscioarele, com. Căscioarele, jud. Călăraşi. Punct: D-aia parte, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 119-121.
           Детев, П. (1943), Селищната могила въ с. Кирилово, Старо-Загорско, in Годишникъ на Народния Музей 7 (1942), Sofia, p. 237-243.
           Detev, P. (1947-1949), Topoare şi securi-târnăcoape în Muzeul Naţional din Plovdiv, in Apulum 3, Alba Iulia, p. 102-106.
           Детев, П. (1950), Старините в рида Сб. Илия, in Известия на Народния Музей Бургас 1, Burgas, p. 67-95.
           Детев, П. (1950), Материали за проучване предисторията на България, in Известия на Археологическия Институт 17, Sofia, p. 210-231.
           Детев, П. (1956), Селищната могила при с. Биково, in Годишник на Музеите в Пловдивски окръг 2, 1954-1955, Plovdiv, p. 151-193.
           Детев, П. (1960), Селищната могила „Хисаря” при с. Малко Търново, Старозагорско, in Археология 2, 1, Sofia, p. 34-36.
           Детев, П. (1972), Каменни боздурани, in Известия на Археологицеския Институт 33, Sofia, p. 47-52.
           Детев, П. (1975), Пазкопки на Небеттепе в Пловдив през 1969 г., Известия на Музеите от Южна България 1, Plovdiv, p. 17-28.
           Детев, П. (1978), За стратиграфско-хронологичната терминология на праисторията, in Известия на Музеите от Южна България 6 (1979), Plovdiv, p. 51-68.
           Детев, П. (1980), Археологически данни за икономиката на населението в Южна България през медната епоха, in Известия на Музеите от Южна България 6 (1979), Plovdiv, p. 62-78.
           Детев, П., Бачкова-Морева, Р. (1969), Разкопки на праисторическото селище при с. Руен, Пловдивски окръг, in Aрхеология 11, 1, p. 48-56.
           Diaconescu, P. (1978-1979), Cercetări arheologice în bazinul mijlociu al Argeşului. Aşezarea eneolitică de la Morteni, jud. Dâmboviţa, in Valachica 10-11, Târgovişte, p. 91-113.
           Dimitrov, K. (1993), Les haches cruciformes eneolithique de type europeen, in (eds.), The fourth millenium B.C., Sofia, p. 146-162.
           Димитров, И. (2004), Мраморни ритони от късната праистория в Югоизточна Европа, in Известия на Историческия Музей Хасково 2 (2003), p. 25-32.
           Димитров, М. (1972), Глинена човешка фигурка от Чаталка, Старозагорско, in Известия на Археологицеския Институт 33, Sofia, p. 53-57.
           Димитров, М. (2002), Митологични сцени върху керамични съдове от селищната могила при Старозагорските Минерални Бани, in Известия на Старозагорския Исторически Музей 1, Stara Zagora, p. 9-18.
           Dinu, M.
(1968), Quelques considerations sur la periode de transition du neolithique a l'age du bronz sur le territoire de la Moldavie, in Dacia NS 12, Bucureşti, p. 129-139.
           Джамбазов, Н. (1959), Разкопки в пещерата Моровица през 1955 г., in Известия на Археологицеския Институт 22, Sofia, p. 15-28.
           Doboş, A. (2006), Sector P (Slava Rusă 1), in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 331.
           Doumas, Ch. (1991), Câteva indicaţii privind contactele dintre Marea Egee şi Marea Neagră înainte de colonizare, in Thracia-Pontica 4, p. 15-20.
           Draganov, V. (1995), Submerged Coastal Settlements from the Final Eneolithic and the Early Bronze Age in the Sea around Sozopol and the Urdoviza Bay near Kiten, in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 225-241.
           Dragomir, I.T. (1957), Cercetări arheologice pe Valea Călmăţuiului (reg. Galaţi), in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 293-312.
           Dragomir, I.T. (1979), Noi descoperiri arheologice de obiecte de aramă şi bronz în regiunea de sud a Moldovei, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 30, 4, Bucureşti, p. 591-601.
           Dragomir, I.T. (1979), Consideraţii generale privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni, in Danubius 8-9, Galaţi, p. 21-66.
           Dragomir, I.T. (1983), Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Ed. Academiei, Bucureşti, xxx p.
           Dragomir, I.T. (1992), Aşezarea neolitică de la Bereşti „Dealul Bulgarului”, jud. Galaţi, in Materiale şi Cercetări Arheologice Ploieşti (1983), Bucureşti, p. 81-99.
           Dumitraşcu, A., Manea, Gh., Draşoveanu, F. (1978), Un topor de aramă descoperit la Dobriceni, jud. Vâlcea, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 29, 3, Bucureşti, p. xxx.
           Dumitraşcu, V. (2005), Date arheozoologice – sondajul 7, complexul 3, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 397.
           Dumitrescu, H. (1927-1932), Rapport sur les sondages de Grădiştea-Fundeanca, in Dacia 3-4, Bucureşti, p. 150-156.
           Dumitrescu, H. (1968), Un modele de sanctuaire decouvert dans la station eneolithique de Căscioarele, in Dacia NS 12, Bucureşti, p. 381-394.
           Dumitrescu, H. (1973), Sur une nouvelle interpretation du modele de sanctuaire de Căscioarele, in Dacia NS 17, Bucureşti, p. 311-316.
           Dumitrescu, Vl. (1924), Decouvertes de Gumelniţa, in Dacia 1, Bucureşti, p. 325-342.
           Dumitrescu, Vl. (1925), Fouilles de Gumelniţa, in Dacia 2, Bucureşti, p. 29-103.
           Dumitrescu, Vl. (1931), A propos de la peinture des quelques vases de Gumelniţa, in Revista Istorică Română 1, Bucureşti, p. 403-415.
           Dumitrescu, Vl. (1931), Figurinele antropomorfe din os din civilizaţia eneolitică balcano-danubiană, in vol. Închinare lui N. Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, p. 1-11.
           Dumitrescu, Vl. (1932), La stratigraphie des stations appartenant a la civilisation eneolitique balkano-danubienne a la lumiere des fouilles d’Atmageaua Tătărască (dep. de Durostor), in Proceedings of the first International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Londra.
           Dumitrescu, Vl. (1934), La stratigraphie des stations appartenant a la civilisation eneolitique balkano-danubienne á la lumiere des fouilles d’Atmageaua Tătărască, in Istros 1, Bucureşti, p. 37-43.
           Dumitrescu,Vl. (1934), Les figurines de pierres trouvées à Sălcuţa et Fedeleşeni en période énéolithique, in Istros 1, Bucureşti, p. 187-200.
           Dumitrescu, Vl. (1934), Recenzie la Săpăturile de la Vidra (D.V. Rosetti), in Revista Istorică Română 4, Bucureşti, p. 320-323.
           Dumitrescu, Vl. (1936), Recenzie la Săpăturile de la Tangâru (D. Berciu), in Revista Istorică Română 5-6, Bucureşti, p. 459-461.
           Dumitrescu, Vl. (1936), Răspuns d-lui Rosetti, in Revista Istorică Română 5-6, Bucureşti, p. 484-487.
           Dumitrescu, Vl. (1936), Consideraţiuni asupra unui tip de vase ("Steckdose") din civilizaţia preistorică balcano-danubiană Boian A, in Volumul Omagial pentru fraţii Alexandru şi Ion I. Lapedatu, Bucureşti, p. 3-15.
           Dumitrescu, Vl. (1937-1940), Une figurine de type thessalien decouverte a Gumelniţa, in Dacia 7-8, Bucureşti, p. 97-102.
           Dumitrescu, Vl. (1939), Sur la date finale de la civilisation eneolitique du type Gumelniţa, de Roumanie, in Annual of the British School at Athens, 37, p. 73-82.
           Dumitrescu, Vl. (1955), Câteva precizări în legătură cu sceptrele în forma de cap de cal din R.P.R. şi U.R.S.S., in Studii şi Cercetări de Istorie 6, Bucureşti, p. 925-934.
           Dumitrescu,Vl. (1957), Le dépôt d’objets de parure de Hăbăşeşti, in Dacia NS 1, Bucureşti, p. 73-96.
           Dumitrescu, Vl. (1958), Observations sur certains problemes du neolithique de l'Europe sud-orientale, in Dacia NS 2, Bucureşti, p. 35-58.
           Dumitrescu, Vl. (1960), O nouă statuetă de tip tesalic descoperită la Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 11, 2, Bucureşti, p. 245-260.
           Dumitrescu, Vl. (1964), Considerations et donnees nouvelles sur le probleme du synchronisme des civilisation de Cucuteni et de Gumelniţa, in Dacia (NS) 8, p. 53-66.
           Dumitrescu, Vl. (1964), Faze tipologice şi realităţi stratigrafice, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 15, 1, Bucureşti, p. 45-52.
           Dumitrescu,Vl. (1964), Figurines from Gumelniţa, in Antiquity 38, 151, p. 221-222.
           Dumitrescu, Vl. (1965), Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpătură din aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 16, 2, Bucureşti, p. 215-237.
           Dumitrescu, Vl. (1966), Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1960, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 17, 1, Bucureşti, p. 51-99.
           Dumitrescu, Vl. (1968), Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii Cucuteni în raport cu culturile vecine, in Apulum 7, Alba Iulia, p. 35-50.
           Dumitrescu,Vl. (1968), Cu privire la platformele de lut ars ale locuinţelor unor culturi neolitice, in Acta Musei Napocensis 5, Cluj, p. 389-395.
           Dumitrescu, Vl. (1969), Cu privire la o recentă încercare de sinteză asupra cronologiei preistorice a Orientului Apropiat, a Mediteranei şi a Europei, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 20, 1, Bucureşti, p. 125-149.
           Dumitrescu, Vl. (1970), Edifice destine au culte decouvert dans la couche Boian-Spanţov de la station-tell de Căscioarele, in Dacia NS 14, Bucureşti, p. 5-24.
           Dumitrescu, Vl. (1970), Quelques aspects des synchronismes entre les cultures neo-eneolithique et de la periode de transition vers l’age du bronze de l’Europe sud-orientale d’une part, et le monde egeo-anatolien, d’autre part, Corrapport. IIe Congres International des Etudes du Sud-Est Europeen, Atena.
           Dumitrescu, Vl. (1971), Câteva precizări pe marginea unui articol, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 22, 1, Bucureşti, p. 93-96.
           Dumitrescu, Vl. (1972), Turdaş - Mesopotamia. Însemnări pe marginea unui articol, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 23, 1, Bucureşti, p. 93-109.
           Dumitrescu,Vl. (1972), Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal, in Pontica 5, Constanţa, p. 45-51.
           Dumitrescu, Vl. (1973), Răspuns fără maxime latineşti la o replică ce abuzează de ele, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 24, 3, Bucureşti, p. 469-475.
           Dumitrescu, Vl. (1973), A propos d'une nouvelle synthese concernant l'epoque neo-eneolithique du sud-est et du centre-est de l'Europe, in Dacia NS 17, Bucureşti, p. 293-310.
           Dumitrescu, Vl. (1974), Arta preistorică în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 511 p.
           Dumitrescu, Vl. (1974), Cronologia absolută a eneoliticului românesc în lumina datelor C14, in Apulum 12, Alba Iulia, p. 23-39.
           Dumitrescu, Vl. (1976), Fragment de vase zoomorphe à statuette humaine sur la tête, découvert a Căscioarele, in Godisnjak 13, Sarajevo, p. 97-104.
           Dumitrescu, Vl. (1976), Problemele privind sincronismele unor culturi eneolitice, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 27, 3, Bucureşti, p. 355-362.
           Dumitrescu, Vl. (1977), Despre un fragment de vas zoomorf de tip mai puţin comun de la Căscioarele, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 28, 4, Bucureşti, p. 577-583.
           Dumitrescu, Vl. (1979), Recenzie. Săkroviştata na Varnenskiia halkoliten nekropol (I.S. Ivanov), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 30, 4, Bucureşti, p. 637-640.
           Dumitrescu, Vl. (1980), Recenzie. Ovcarovo. Praistoriceska selişčna moghila (H. Todorova), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 31, 1, Bucureşti, p. 155-157.
           Dumitrescu, Vl. (1981), Însemnări în legătură cu unele sincronisme, in Memoria Antiquitatis 6-8 (1974-1976), Piatra Neamţ, p. 23-36.
           Dumitrescu, Vl. (1986), A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanţov de la Căscioarele (jud. Călăraşi), in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, p. 69-72.
           Dumitrescu, Vl. (1986), Stratigrafia aşezării tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, p. 73-81.
           Dumitrescu, Vl. (1988), Quelques remarques a propos de la datation des cultures eneolithiques du Bas-Danube et des Balkans, in Dacia NS 32, Bucureşti, p. 141-143.
           Dumitrescu, Vl. (1989), Encore une fois a propos de l'origine de trois series d'objects decouverts dans l'aire de difusion des cultures eneolithques Cucuteni et Gumelniţa de Roumanie et les relations du sud-est de l'Europe avec l'Anatolie pendant la periode eneolithique, in Anadolu (Anatolia) 22 (1981-1983), Ankara, p. 7-15.
           Dumitrescu, Vl. (1993), Oameni şi cioburi, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 11, Călăraşi, 218 p.
           Dumitrescu,Vl. (2001), Arta preistorică în România şi sud estul Europei, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 145-172.
           Dumitrescu, Vl., Bănăţeanu, T. (1965), A propos d'un soc de charrue primitive, en bois de cerf, decouvert dans la station neolithique de Căscioarele, in Dacia NS 9, Bucureşti, p. 59-67.
           Dumitrescu, Vl., Bolomey, Al., Mogoşanu, Fl. (1983), Esquisse d’une préhistoire de la Roumanie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 221 p.
           Dumitrescu, Vl., Condurachi, E., Matei, M. (1972), Harta arheologică a României, Ed., Bucureşti, xxx p.
           Dumitrescu, Vl., Marinescu-Bîlcu, S. (2001), Noi descoperiri de la Gumelniţa, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 114-144.
Dumitrescu, Vl., Vulpe, Al. (1988), Dacia înainte de Dromichete, Ed. , Bucureşti, xxx p.


E
           El Susi, G.
(2001), Archaeozoological researches in the eneolithical site from Drăgăneşti-Olt (Olt county), in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 154-158.
           Evans, R.K. (1973), Crafts specialisation in the chalcolithic of the Balkan Peninsula, in Actes ... II, Belgrad, p. .


F
           Frieman, J.
(1969), The Balkan graphite ware, in (eds.), Proceedings of Prehistory 35, p. xxx.
           Frînculeasa, A. (2006), Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în aşezarea eneolitică Mălăieştii de Jos, judeţul Prahova, in Argesis 15, Piteşti, p. 31-40.
           Frînculeasa, A., Garvăn, D. (2007), Câteva consideraţii asupra unor descoperiri Precucuteni din Muntenia, in Memoria Antiquitatis 24, Piatra Neamţ, p. 213-220.
           Frînculeasa, A., Niţă, L. (2006-2007), Le matériel lithique taillé de l’établissement énéolithique de Mălăieştii de Jos, département de Prahova. Quelques données préliminaires sur les découvertes des campagnes 2002-2005, in Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire 8-9, Târgovişte, p. 139-148.
           Fronescu, I. (2005), Principalele caracteristici stratigrafice ale carotelor din campania 2004, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 82.


G
           Galbenu, D.
(1962), Aşezarea neolitică de la Hârşova, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 13, 2, Bucureşti, p. 285-306.
           Galbenu, D. (1963), lb. rusă, in Dacia NS 7, Bucureşti, p. 501-509.
           Galbenu, D. (1965), Aşezări neolitice pe teritoriul oraşului Constanţa, in Revista Muzeelor 2, Bucureşti, p. 414-415.
           Galbenu, D. (1966), Nouvelles donnees concernant le debut de la civilisation de Gumelniţa de Dobrogea, in Dacia NS 10, Bucureşti, p. 321-328.
           Galbenu, D. (1972), Câteva probleme ale perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului în Oltenia, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 23, 2, Bucureşti, p. 263-270.
           Galbenu, D. (1971), Aşezarea neolitică de la Costineşti, in Pontica 4, p. 237-246.
           Galbenu, D. (1975), Aşezările neolitice de la Şimnic, in Cercetări Arheologice 1, Bucureşti, p. 9-40.
           Galbenu, D. (1975), Câteva precizări în legătură cu neoliticul târziu din Muntenia şi Oltenia, in Muzeul Naţional 2, Bucureşti, p. 237-241.
           Galbenu, D. (1983), Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud. Mehedinţi, in Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 143-158.
           Gale, N.-H. (1991), Recent studies of eneolithic cooper ores and artefacts in Bulgaria, Ed. , oraşul, xxx p.
           Gale, N.-H. (2000), Early metallurgy in Bulgaria, Ed. , oraşul, xxx p.
           Ганецовски, Г. (2008), №19. Aрхеологически разкопки на праисторическия пласт в укрепената територия на многослоен обект „Kалето“ в гр. Mездра, Bрачанска област, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 77-80.
           Garašanin, D. (1978), Zur Kenntnis einer frühen Welle der Steppenbewegungen auf dem Balkan, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 224-227.
           Garašanin, M. (1951), Ka problemu pocetaka bubanjskoe humske grupe, in Arheoloski Vestnik 2, 1, oraşul, p. xxx.
           Garašanin, M. (1955), Quelques problèmes de genèse en préhistoire balkano-dannubiene vers la transition a l’âge des métaux, in RAD nr., Novi Sad, p. 5-16.
           Garašanin, M. (1956), Sur quelques problèmes de chronologie relative en préhistoire, in Arheoloski Vestnik 7, 1-2, oraşul, p. 29-42.
           Garašanin, M. (1957), Quelques remarques sur la chronologie du groupe du Bubanj Hum, in Arheoloski Vestnik 8, 2, oraşul, p. 109-118.
           Garašanin, M. (1958), L’époque de transition du néolithique a l’âge des métaux en Voievodine et en Serbie du Nord, in Старинар 9-10, Belgrad, p. 19-36.
           Garašanin, M. (1959), Zur chronologie des machedonischen neolitikums, in Archeologia Iugoslavica 3, Belgrad, p. xxx.
           Garašanin, M. (1960), The Neolithic in Anatolia in the Balkans, in Antiquity 35, p. xxx.
           Garašanin, M. (1978), Betrachtungen zum Salcuţa-Krivodol-Bubanj-Komplex auf dem mittleren Balkan, in Studia Praehistorica, 1-2, Sofia, p. 101-108.
           Garašanin, M. (1997), Der späte balcanich-anatalische Komplex ein Rukbrk nach vier Jahzehten, in Старинар 48, Belgrad, p. xxx.
           Garašanin M., Sanev, V., Simoska, D., Kitanovsky, B. (1971), Les civilisations préhistoriques de la Macédonie, Ed. , oraşul, xxx p.
           Garvăn, D., Preoteasa, Ctin, Gheorghe, M., Monah, D. (2005), Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. Punct: Dealul Ghindaru, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 281-283.
           Gătej, M.M., Soficaru, A. (2006), Determinări antropologice ale osemintelor umane descoperite la Sultana şi Curăteşti (jud. Călăraşi) în campania 2005, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 344-347.
           Gâţă, Gh., Şimon, M., Galbenu, D. (1997), Relevanţa grosimii fragmentelor pentru studiul ceramicii vechi, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 48, 2, Bucureşti, p. 139-159.
           Георгиев, Г. (1955), Мраморна статуетка от Благоево, Разградско, in Известия на Археологическия Институт 21, Сборник Гаврил Кацаров, Sofia, p. 1-13.
           Georgiev, G.
(1961), Kulturgruppen der Jungstein- und Kupferzeit in der Ebene von Thrazien (Sudbulgarian), in (eds.), L’Europe a la fin de l’age de la pierre, Praga, p. 45-100.
           Георгиев, Г. (1963), Главни резултати от разкопките на Азмашката селищна могила през 1961 г., in Известия на Археологическия Институт 27, Sofia, p. 157-176.
           Георгиев, Г. (1964), Проучвания на културата на селищние могили, in Aрхеология 6, 3, Sofia, p. 59-67.
           Георгиев, Г.И. (1966), Разкопки на Дипсизката селищна могили при с. Езеро през 1964 и 1965 г., in Aрхеология 8, 3, Sofia, p. 10-15.
           Georgiev, G.
(1967), Beitrage zur erforschung des neolitikum un der Bronzeit in sud Bulgarien, in Archeologia Austriaca 42, oraşul, p. 90-144.
           Георгиев, Г.И. (1969), Надписът върху кръглия печат от Караново – най-древната писменост в Европа. Датировка и сравнение с други подобни печати, in Археология 11, 1, Sofia, p. 8-10.
           Georgiev, G. (1972), Das neolithikum und Chalkholitikum im der Trachischen Tiefebene, in Thracica, 1, oraşul, p. 5-27.
           Georgiev,G. (1978), Das Spätchalcholithikum in Bulgarien im Licht neuestern archäologischen Unterchungen, in Studia Praehistorica, 1-2, Sofia, p. 68-78.
           Георгиев, Г., Ангелов, Н. (1952), Разкопки на селищната могила до Русе през 1948 – 1949 год., in Известия на Археологическия Ииститут 18, Sofia, p. 117-198.
           Георгиев, Г., Ангелов, Н. (1957), lb. bulgară Ruse, in Известия на Археологическия Ииститут 21, Sofia, p. 49-127.
           Георгиев, Г.Ил., Мерперт, Н.Я. (1965), Раскопки многослойного поселения у села Езеро близ г. Нова Загора в 1963 году, in Известия на Археологическия Ииститут 28, Sofia, p. 129-159.
           Георгиев, В. (1969), Надписът върху кръглия печат от Караново – най-древната писменост в Европа. Писмените знаци върху печата от Караново, in Археология 11, 1, Sofia, p. 10-13.
           Georgieva, P. (1985), Die prahistorische Siedlung in der Gegend Cukta beim Dorf Galatin bei Vraca, in Studia Praehistorica 9, Sofia, p. xxx.
           Georgieva, P. (1990), Periodization of the Krivodol –Sălcuţa-Bubanj Culture, in (eds.), Vinča and its World, Ed. , oraşul, xxx p.
           Георгиева, П. (2008), №15. Pазкопки на селищна могила Kозарева могила, землище на гр. Kаблешково, общ ина Поморие, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 67-68.
           Гергов, B. (2008), №20. Aрхеологически проучвания на праисторическото селище в м. Eзерото при с. Cадовец, общ ина Долни Дъбник, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 81-83.
           Ghianopoulos, E. (1966), Un mormânt neolitic la Curcani, in Revista Muzeelor 3, 5, Bucureşti, p. 446-447.
           Govedarica, B., Kaiser, E. (1996), Die aneolithischen und zoomorphen steinzepter sudost-und osteurop, in Eurasia Antiqua 2, Berlin, p. xxx.
           Govora, P. (1969), Dovezi de locuire neolitică în judeţul Vâlcea, in Revista Muzeelor 2, Bucureşti, p. 152-157.
           Grossu, A.V. (1957), Consideraţii paleoecologice şi biogeografice asupra moluştelor găsite în săpături arheologice şi în straturi de loess, in Materiale şi Cercetări Arheologice 4, Bucureşti, p. 373-376.


H
           Haimovici, S.,
(1996), Studiul arheozoologic al materialului provenit din staţiunea gumeliniţeană de la Carcaliu, in Peuce 12, Tulcea, p. 377-392.
           Haimovici, S., Dardan, G. (1970), Studiul resturilor de faună provenite din aşezarea neolitică de la Luncaviţa, in Materiale şi Cercetări Arheologice 9, Bucureşti, p. 107-111.
           Haită, Ctin (1997), 3.4. Micromorphological study, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 85-92.
           Haită, Ctin (2001), Studiu micromorfologic asupra spaţiilor amenajate din interiorul locuinţelor din siturile neo-eneolitice Hârşova-Tell şi Borduşani Popină, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 48-52.
           Haită, Ctin (2001), Prepararea şi utilizarea materialelor de construcţie în cadrul aşezărilor gumelniţene Hârşova - tell şi Borduşani - Popină. Studiu micromorfologic, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Haită, Ctin (2002), Studiu sedimentologic preliminar asupra locuirii neo-eneolitice din valea Teleormanului, zona Lăceni – Vităneşti. Southern Romanian Archaeological Project, campania 2000, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 47-58.
           Haită, Ctin (2002), Preliminary considerations on a sedimentary sondage performed on the Eneolithic tell from Bucşani, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 147-151.
           Haită, Ctin (2005), Studiu sedimentologic, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 73.
           Haită, Ctin (2007), Studiu sedimentologic preliminar, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 177.
           Haită, Ctin (2007), Studiu sedimentologic preliminar, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 231-232.
           Haită, Ctin (2007), Studiu sedimentologic, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 353-354.
           Haită, Ctin, Fronescu, I. (2005), Studiu sedimentologic. Raport preliminar, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 174.
           Haită, Ctin, Tomescu, M. (1997), 3.8 Lithic resources, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 132-136.
           Hansen, S., Dragoman, Al., Reingruber, A., Gatsov, I., Görsdorf, J., Nedelcheva, P., Oanţă-Marghitu, S., Song, B. (2005), Der kupferzeitliche Siedlungshügel Pietrele an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen im Sommer 2004, in Eurasia Antiqua 11, Berlin, p. 341-393.
           Hartmann, A. (1978), Ergebnisse der Spektralanalytischen Untersuchung äneolitischer Goldfunde aus Bulgarien, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 27-45.
           Hartmann, A. (1978), Die Goldsorten des Äneolithikums und der Frühbronzezeit im Donauraum, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 182-191.
           Harţuche, N. (1966), Un vas de marmură descoperit într-un mormânt de tip Hamangia, in Revista Muzeelor 3, 5, Bucureşti, p. 445-446.
           Harţuche, N. (1976), Unele probleme ale postpaleoliticului în lumina săpăturilor din peşterile Dobrogei, in Pontica 9, Constanţa, p. 13-21.
           Harţuche, N. (1980), Săpăturile arheologice de la Sihleanu, comuna Scorţaru Nou (jud. Brăila), in Istros 1, Brăila, p.93-109.
           Harţuche, N. (1980), Complexul cultural Cernavodă I de la Râmnicelu (jud. Brăila), in Istros 1, Brăila, p. 33-91.
           Harţuche, N. (1985), Un nou sceptru de piatră zoomorf descoperit în Bulgaria, in Memoria Antiquitatis 9-11 (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 453-463.
           Harţuche, N. (1987), Cercetările arheologice de la Lişcoteanca. Aşezarea Movila Olarului (1970-1976), in Istros 5, Brăila, p. 7-90.
           Harţuche, N., Anastasiu, Fl. (1976), Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie a Muzeului Brăilei, Brăila, 47 p.
           Hartuche, N., Bobi, V. (1980), Un nou sceptru de piatră zoomorf descoperit în România, in Istros 1, Brăila, p. 111-125.
           Harţuche, N., Bounegru O. (1997), Săpăturile arheologice de salvare de la Medgidia, jud. Constanţa (1957-1958), in Pontica 30, Constanţa, p. 17-104.
           Harţuchi, N., Dragomir, I.T. (1957), Săpăturile arheologice de la Brăiliţa. Raport preliminar, in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 129-147.
           Haşotti, P. (1982), Aspecte privind epocii epocii neolitice în Dobrogea, in Pontica 15, Constanţa, p. 33-45.
           Haşotti, P. (1988-1989),Observaţii privind cultura Gumelniţa în Dobrogea, in Pontica 21-22, Constanţa, p. 7-21.
           Haşotti, P. (1997), Epoca neolitică în Dobrogea, Ed. Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, xxx p.
           Haşotti, P., Popovici, D. (1992), Cultura Cernavoda I în contextul descoperirilor de la Hârşova, in Pontica 25, Constanţa, p. 15-44.
           Haşotti, P., Popovici, D., Rialland, Y. (1994), Les pecheurs du Bas Danube du Ve au IIIe millenaire avant J.-C., in Archeologia 294, oraşul, p. 20-31.
           Hiller, St., Georgiev, I.G. (1987), Tell Karanovo. 1987, Salzburg, 27 p.
           Hiller, St., Nikolov, V. (1988), Tell Karanovo.1988, Salzburg, 59 p.
           Honea, K. (1978), Thermoluminiscent Dating of Ceramics and Stone: New Developments, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 244-247.
           Христов, Н. (2008), Природен контекст на археологическия паметник Провадия-Солницата. Експлоатация на солното находище край Провадия в ново време, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 15-21.


I
           Iacob, M.
(2005), Slava Rusă, com. Slava Cerceză, jud. Tulcea [Ibida]. Punct: Cetatea Fetei, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 350-354.
           Илчева, В. (1989), Вкопани пещи-тандири от праисторическото селище Хотница-Водопада, in Aрхеология 31, 3, Sofia, p. 20-27.
           Ion, A. (2008), Oseminte umane descoperite în aşezări din arealul culturii Gumelniţa, in Studii de Preistorie 5, Bucureşti, p. 109-129.
           Ion, A., Soficaru, A. (2008), Paleopathological conditions in an Eneolithic community from Sultana – Malu Roşu, in Studii de Preistorie 5, Bucureşti, p. 159-170.
           Ionescu, B. (1974), Obiecte de cult descoperite la Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 25, 1, Bucureşti, p. 115-118.
           Iordanov, I.A. (1978), Anthropologic Study of Bone Remains from Persons Buried in the Varna Eneolithic Necropolis, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 50-59.
           Йорданов, Й., Киразян, Н., Димитрова, Б. (2002), Антропологично изследване на костните останки от раннохалколитни гробове в Стара Загора, in Известия на Старозагорския Исторически Музей 1, Stara Zagora, p. 45-54.
           Irimia, M., Custurea, G., Cliante, Tr. (2005), Aliman, com. Aliman, jud. Constanţa. Punct: Adâncata I, Adâncata II, Tumul, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 55-56.
           Isăcescu, Ctin (1984), Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, in Cercetări Arheologice 7, Bucureşti, p. 27-43.
           Isăcescu, Ctin (1984), Staţiunea eneolitică de la Sultana – comuna Mânăstirea, in Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, p. 11-20.
           Ivanov, I.S. (1978), Les fouilles archéologiques de la nécropole chalcolithique à Varna (1972-1975), in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 13-26.
           Ivanov, I.S. (1978), Раннохалколитни гробове до град Варна, in Известия на народния Музей Варна 14, 29, Varna, p. 81-93.
           Ivanov, I. (1983), Le chalcolithique en Bulgarie et dans la nécropole de la Varna, in (eds.), Ancient Bulgaria I, oraşul, p.154-164.
           Ivanov, I.S. (1988), Die ausgrabungen des Graberfeld von Varna (1972-1986). Das Graberfeld von Varna - Katalog, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 183-208.
           Ivanov, I.S. (1993), À la question de la localisation et des etudes des sites submerges dans les lacs de Varna, in Pontica 26, Constanţa, p. 19-26.
           Ivanov, I. (1994), Les contacts commerciaux pendant l’époque énéolithique - voies maritimes et voies fluviales, in Thraco Pontica 6, 1, oraşul, p. 119-124.
           Иванов, Ст. (1965), Кости Животньіх з многослойного поселения у с. Езеро близ г. Нова Загора, in Известия на Археологическия Ииститут 28, Sofia, p. 161-162.
           Иванов, Т.Г. (1978), О некоторьіх сторонах погребального обряда и представлениях о загробном мире во время неолита и халколита в Болгарии, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 157-162.
           Иванова, C. (2008), №25. За скалните структури в източните Pодопи, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 92-95.


J
           Jovanović, B.
(1965), Apparition et histoire sommaire de la métallurgie du cuivre dans l’énéolithique balkano danubien, in Старинар 17, Belgrad, p.1-14.
           Jovanović, B. (1971), Metalurgija eneolitiskog perioda Yugoslavie.
           Jovanović, B. (1971), Early copper metallurgy of the Central Balkans, in (eds.), Actes du VIIIe Congres International des Sciences Prehistorique et Protohistorique, Belgrad, p. 131-140.
           Jovanović, B. (1972), Technologie miniere de l’eneolithique ancien Centre-Balkanique, in Старинар 23, Belgrad, p. 12-14.
           Jovanović, B. (1978), Early Gold and Eneolithic Cooper Minning and Metallurgy of the Balkans and Danube Basin, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 192-197.
           Jovanović, B. (1982), Rudna Glava, Ed. , oraşul, xxx p.
           Jovanović, B. (1984-1986), The function of pottery from the early eneolithic mine Rudna Glava, in Zborn Rad 3-4, oraşul, p.1-7.
           Jovanović, B. (1987), Ensevelissement sous des tumuls et métallurgie du cuivre de l’énéolithique ancien des Balkans du nord, in (eds.), Hugelbesttung in der Karpaten-Donau-Balkan-zone wahrend der aneolithischen periode, Ed. , oraşul, p. xxx.
           Jovanović, B. (1991), Die rolle der fruhesten kupferbergwerke in der fruneolithischen metallurgie des Balkans, in (eds.), Kupferzeit als Historische Epoche, Ed. , oraşul, p. xxx.
           Jovanović, B. (1992), Chronological relations of the late eneolithic of the central and eastern Balkans, in Balcanica 23, oraşul, p. 243-254.
           Jovanović, B. (1998), Sălcuţa IV, Krivodol and Bubanj, in James Harvey-Gaul-in memoriam- I, Ed. , oraşul, p. 197-202.
           Junghans, Sangmeister, Schroder (1968), Kupfer und Bronze in Fruhen Metallzeit Europas, Katalog der Analysen, Berlin, p.


K
           Калчев, П.
(2008), Археологически проучвания в Старазагорско, in Известия на Старазагорския Исорически Музей 3, Stara Zagora, p. 24-35.
           Катинчаров, Р. (1969), Неолитна мраморна фигурка от гр. Казанлък, in Археология 11, 2, Sofia, p. 51-55.
           Кънчев, К. (1967), Земеделски оръдия от неолита и енеолита в българските земи, in Археология 9, 3, Sofia, p. 50-65.
           Кънчев, К. (1972), Опит за класификация на кремъчните стъргалки от енеолитни селища в Североизточна България, in Известия на Археологицеския Институт 33, Sofia, p. 31-37.
           Kǎncev, M. (1978), Microwear Studies of Weapons and Tools from the Chalcolithic Necropolis at City of Varna, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 46-49.
           Kǎncev, M. (1978), Fouilles de tell près du village Sadievo, département de Sliven, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 96-100.
           Kǎncev, K. (1981), Tools for chipping and grinding of grain from the tell of Kazanlâk, in Известия на Археологицеския Институт 36 (Cultures préhistorique en Bulgarie), Sofia, p. 110-116.
           Kǎnchev, K. (1983), Neolitic tools in Bulgaria, in (eds.), Ancient Bulgaria, Nottingham, p. 135-146.
           Kessler, E., Gál, E. (1997), 3.6. Archaeozoology. 3.6.3. Aves, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 108-109.


L
           Laszlo, A.
(1968), Unele consideraţii privind reliefurile figurate de pe ceramica neolitică din România, in Analele Ştiinţifice nr, Iaşi, p. 73-90.
           Laszlo, A. (1997), Datarea prin radiocarbon în arheologie, Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie a României 2, Bucureşti, 309 p.
           Lazarov, M. (1993), Les sites submerges le long du pont ouest dans le contexte de l'histoire pontique et mediterraneenne, in Pontica 26, Constanţa, p. 7-18.
           Lazarovici, Gh. (1977), Săpăturile de la Cuptoare “Sfogea”, in Banatica 4, Reşiţa, p. xxx.
           Lazarovici, Gh. (1981), Importuri Tiszapolgar în aşezarea sălcuţeana de la Cuptoare ,,Sfogea” – contribuţii la legăturile culturale şi cronologice ale culturilor Sălcuţa şi Tiszapolgar, in Banatica xxx, Reşiţa, p.35-41.
           Lazarovici, Gh. (1992), Neoliticul în judeţul Caraş-Severin, in Symposia Thracologica 9, oraşul, p. xxx.
           Lazăr, C.A. (2001), Date noi privind unele morminte gumelniţene, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 173-183.
           Lazăr, C. (2001), Descoperiri funerare aparţinând culturii Gumelniţa pe teritoriul României, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Lazăr, C. (2005), Sector Terasă, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 237.
           Lazăr, C., Andreescu, R., Ignat, T., Florea, M., Astaloş, C. (2008), The Eneolithic cemetery from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania), in Studii de Preistorie 5, Bucureşti, p. 131-152.
           Lazăr, A., Soficaru, A. (2005), Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descoperite în aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele – Ostrovel, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 22, Călăraşi, p. 159-169.
           Lăzurcă, E. (1984), Cercetările arheologice în staţiunea neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea), in Peuce 9, Tulcea, p. 23-29.
           Lăzurcă, E. (1991), Ceramica cucuteniană în contextul aşezării gumelniţene de la Carcaliu (Jud Tulcea), in Peuce 10, Tulcea, p. 13-19.
           Lăzurcă, E. (1995), Trestenic - o nouă aşezare neolitică pe teritoriul judeţului Tulcea, in Peuce 11, Tulcea, p. 7-48.
           Лeщаков, К. (2006), Бронзовата епоха в Горнотракийската низина, in Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Специалност Археология 3, Sofia, p. 141-216.
           Лeщаков, К. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Пласт 4: описание, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 177-178.
           Лeщаков, К. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Постройка 3: архитектурни останки, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 179-180.
           Лeщаков, К. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Пласт 4 и постройка 3: керамичен комрлекс, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 181-195.
           Лeщаков, К. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Постройка 3: дребни находки, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 195-197.
           Летица, З. (1972), Гроб Салкуца културе са Лепенског Вира, in Старинар NC, 21, Археолощки Институт, Belgrad, 1970 (1972), p. 117-126.
           Lichardus, J., (1985), La protohistoire de l’Europe, Ed. , Paris, xxx p.
           Lichardus, J. (1988), Der westpontischen raum und die Anfange der Kupferzeitlichen Zivilisation, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 79-129.
           Lichardus, J. (1993), Das Grab von Reka Devnja (NordOstbulgarien). Ein Beitrag zu den Bezie hungen zwischen Nord und Westpontiken in des fruhen Kupferzeit, in Studien und Materialen 2, Saarbrucken, p. 9-99.
Lichter, C. (2002), Burial customs of the Lower Danube and Eastern Balkans in the Neolithic an Chalcolitic, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 26-42.


M
           Makkaj, J.
(2001), An imported fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 56-68.
           Манолакакис, Л. (2002), Функцията на големите пластини от Варненския некропол, in Археология 43, 3, Sofia, p. 5-17.
           Mantu C.-M. (1995), Câteva consideraţii privind cronologia absolută a neo-eneoliticului din România, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 46, 3-4, Bucureşti, p. 213-235.
           Mantu, C.-M. (1998), Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 5, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, 324 p.
           Mantu, C.-M. (1998), Cronologia absolută a culturilor neolitice din România şi relaţiile cu lumea egeeo-anatoliană, in Cercetări Istorice 17, 1, Iaşi, p. 83-100.
           Manzura, I.V. (1993), The Est-West interaction in the mirror of the Eneolithic and Early Bronze cultures in the Northwest Pontic, in Revista Arheologică 1, Chişinău, p. 23-53.
           Mazura, I. (1994), Culturile eneolitice din zona de stepă, in Thraco-Dacica 15, 1-2, Bucureşti, p. 93-102.
           Mazura, I. (1994), Manifestări culturale în perioada de tranziţie, in Thraco-Dacica 15, 1-2, Bucureşti, p. 103-120.
           Manzura, I.V., Sava, E. (1994), Interacţiuni est-vest reflectate în culturile eneolitice şi ale epocii bronzului în zona de nord-vest a Mării Negre (schiţă cultural-istorică), in Memoria Antiquitatis 19, Piatra Neamţ, p. 143-192.
           Marazov, I. (1988), Tod und Mythos. Uber legungen zu Varna, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 67-78.
           Marechal, J.R., Selimkanov, I.R. (1970), Premieres etapes de la metallurgie de cuivre ancien en Europe et au Caucase sous le jour de conceptions nouvelles et des resultats d’analyses, in Actes du VIIe Congres des Sciences Prehistorique et Protohistorique, Praga, p. 74-78.
           Маргос, А. (1960), Праисторически селища по Варненското плато, in Известия на Варненското Археологическо Дружество 11, Varna, p. 27-34.
           Маргос, А. (1961), Към въпроса за датирането на наколните селища във Варненското Езеро, in Известия на Варненското Археологическо Дружество 12, Varna, p. 1-5.
           Маргос, А. (1961b), Праисторически находки от околностите на Варненското Езеро, in Известия на Варненското Археологическо Дружество 12, Varna, p. 126-128.
           Маргос, А. (1961c), Открити следи от нови наколни селища във Варненското Езеро, in Известия на Варненското Археологическо Дружество 12, Varna, p. 128-131.
           Маргос, А.
(1965), Нови находки от наколното селище при с. Страшимирово, Варненско, in Археология 7, 1, Sofia, p. 57-65.
           Margos, A.
(1978), Les sites lacustres dans les lacs de Varna et la nécropole de Varna, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 146-148.
           Маргос, А., Тончева, Г. (1962), Праисторическото наколко селище при с. Езерово, Варненско, in Известия на Варненското Археологическо Дружество 13, Varna, p. 1-16.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1961), Două vase zoomorfe din cultura Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 12, 1, Bucureşti, p. 345-358.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1963), O statuetă neolitică de marmură descoperită la Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 14, 1, Bucureşti, p. 139-144.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1965), Un atelier néolithique pour la taille des haches en silex, in Archaeologické Rozhledy 17, 1, Praga, p. 48-53.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1972), A propos des influences de la culture Precucuteni sur la culture de Hamangia, à la lumiére des quelques découvertes inédites de Dobrogea, in Dacia NS 16, Bucureşti, p. 53-73.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1976), Relaţii între culturile Precucuteni şi Boian-Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 27, 3, Bucureşti, p. 347-353.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1976), Les problèmes de la plastique néo-énéolithique en Roumanie et ses rapports avec la Mediteranée Orientale, in (eds.) IXe Congres du U.I.S.P.P., Nice, p. .
           Marinescu-Bîlcu, S. (1977), Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România şi relaţiile ei cu Mediterana Orientală, in Pontica 10, Constanţa, p. 37-43.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1978), Relaţii între culturile Precucuteni şi Gumelniţa, in Ilfov – File de istorie, Bucureşti, p. 77-80.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1980), Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc şi culturile egeice şi micro-asiatice, in Pontica 13, Constanţa, p. 57-65.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1981), În legătură cu câteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc, in Pontica 14, Constanţa, p. 39-46.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1981), În ce zonă şi cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni, in Studii şi Comunicări Sibiu, Sibiu, p. 27-34.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1982), Au sujet de quelques opinions d'auteurs etrangers sur le neo-eneolithique de Roumanie, in Dacia NS 16, Bucureşti, p. 153-156.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1985), À propos de la statuette du type "Le Penseur" de l'Attique et le problème de ses éventuelles relations avec celle de Cernavoda, in Dacia NS 29, 1, Bucureşti, p. 119-123.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1986), O statuetă cicladică de "gânditor" şi eventualele sale legături cu piese similare din România, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, p. 83-90.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1990), Askoï et rhytons énéolithiques des régions balkano-danubiennes et leurs relations avec le Sud, à la lumiere des quelques pièces de Căscioarele, in Dacia NS 34, Bucureşti, p. 5-21.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1991), Stratigrafie şi tipologie în cercetarea neoliticului şi eneoliticului, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 42, 3-4, Bucureşti, p. 113-119.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1997), 1. Historical background, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 35-38.
           Marinescu-Bîlcu, S. (1998-2000), Sur l'organization interne de certaines station des cultures des complexes Boian-Gumelnitza et Precucuteni-Cucuteni, in Cercetări Arheologice 11/1, Bucureşti, p. 321-336.
           Marinescu-Bîlcu, S. (2001), A few observations on the internal organization of Gumelniţa communities on Lake Cătălui Islet, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 147-153.
           Marinescu-Bîlcu, S. (2001), Cultura Gumelniţa, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Marinescu-Bîlcu, S., Andreescu, R., Bem, C., Popa, T., Tănase, M. (1998), Şantierul arheologic Bucşani (jud.Giurgiu). Raport preliminar. Campania 1998, in Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” 2-4, Giurgiu, p. 93-114.
           Marinescu-Bîlcu, S., Cârciumaru, M. (1992) Coliere de Lithospermum Purpureo-Coeruleum şi perle de cerb în neoliticul din România în contextul centrului şi sud-estului Europei, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 43, 4, Bucureşti, p. 355-370.
           Marinescu-Bîlcu, S., Ionescu, B. (1981), Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul raional Olteniţa, Bucureşti, 43 p, 7 pl.
           Marinescu-Bîlcu, S., Popovici, D., Andreescu, R. (1997), 3.2. Pottery, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 70-71.
           Marinescu-Bîlcu, S., Popovici, D., Bem, C., Vlad, Fl., Voinea, V. (1997), 3. Eneolithic occupation. 3.1. Gumelniţa levels. Stratigraphy, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 64-69.
           Marinescu-Bîlcu, S., Popovici, D., Bem, C., Vlad, Fl. (2000), Borduşani-Popină, in Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 19.
           Marinescu-Bîlcu, S., Trohani, G., Bălăşescu, A., Popovici, D., Bem, C., Vlad, F., Voinea, V., Bălteanu, A.-C., Radu, V.,            Venzel, M. (1997), Archaeological researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa County). Preliminary report 1993-1994., in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 35-143.
           Marinescu-Bîlcu, S., Voinea, V., Dumitrescu, S., Moise, D., Haită, Ctin (2000), Năvodari, jud. Constanţa, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 65-67.
           Marinescu-Bîlcu, S., Voinea, V., Dumitrescu, S., Moise, D., Haită, Ctin, Radu, V. (2000-2001), Aşezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Raport preliminar - campaniile 1999-2000, in Pontica 33-34, p. 123-170.
           Marinov, G., Iordanov, I.A. (1978), Preliminary Data from Studies of Bone Material from the Varna Chalcolithic Necropolis during the 1972-1975 Period, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 60-67.
           Маринова, Е. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Постройка 3: археоботанически изследвания, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 203.
           Маринова, Е. (2008), Пласт 3. Среден халколит. Пласт 3: археоботанически изследвания, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 225.
           Маринова, Е. (2008), Петрова, В. (2008), Пласт 2: постройка 1. Среден халколит. Постройка 1: археоботанически изследвания, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 273-274.
           Mateescu, C.N. (1959), Săpături arheologice la Vădastra, in Materiale şi Cercetări Arheologice 5, Bucureşti, p. 61-74.
           Mateescu, C.N. (1959), Săpături arheologice la Vădastra, in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 107-115.
           Mateescu, C.N. (1962), Săpăturile arheologice de la Vădastra -1959, in Materiale şi Cercetări Arheologice 8, Bucureşti, p. xxx p.
           Mateescu, C.N. (1965), Noi săpături arheologice la Vădastra, in Revista Muzeelor 2, Bucureşti, p. 414.
           Mateescu, C. (1970), Săpăturile arheologice de la Vădastra, in Materiale şi Cercetări Arheologice 9, Bucureşti, p. xxx p.
           Mateescu, C. (1973), Săpăturile arheologice de la Vădastra, in Materiale şi Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. xxx p.
           McSweeney, K. (2008), The Human Remains from Tell Provadia-Solnitsa, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 327-338.
           Merkyte, I. (2007), Ezero – Kale. From the copper age to the bronze age in the Southern Balkans, in Acta Archaeologica 78, 2, oraşul, p. 1-78.
           Micu, C. (1998), Ceramica fazei Boian-Spanţov din aşezarea de la Isaccea-Suhat, in Pontica 31, Constanţa, p. 235-242.
           Micu, C. (2001), Cultura Gumelniţa în nordul Dobrogei, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Micu, C. (2005), Luncaviţa, com. Luncaviţa, jud. Tulcea. Punct: Cetăţuia, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 213-214.
           Micu, C. (2006), Luncaviţa, com. Luncaviţa, jud. Tulcea. Punct: Cetăţuia, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 209-210.
           Micu, C. (2007), Luncaviţa, com. Luncaviţa, jud. Tulcea. Punct: Cetăţuia, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 217-218.
           Micu, C., Maille, M. (2002), Recherches archéologiques dans le cadre de l’établissement-tell de Luncaviţa (dép. de Tulcea), in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 115-129.
           Micu, C., Micu, S. (1995-1996), Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelniţeană, in Pontica 28-29, Constanţa, p. 7-12.
           Micu, C., Micu, S., Bălăşescu, A., Radu, V., Luca, G., Haită, G. (2000), Aşezarea neolitică de la Isaccea, punctul Suhat, jud. Tulcea, in Iacob, M., Oberländer-Târnoveanu, E., Topoleanu, Fl. (eds.), Istro-Pontica, Tulcea, p. 5-51.
           Mihăiescu, G., Ilie, A. (2003-2004), Tell-ul gumelniţean de la Geangoeşti (com. Dragomireşti, jud. Dâmboviţa), in Ialomiţa 4, Slobozia, p. 71-80.
           Mиковъ, В. (1923-1924), Материали за проучване неолитичната култура въ България, in Известия на Българския Археологицески Институтъ 2, p. 218-225.
           Mиковъ, В. (1926-1927), Селищната могила при с. Балбунаръ, in Известия на Българския Археологицески Институтъ 4, Sofia, p. 251-284.
           Mиковъ, В. (1933), Селищна могила въ с. Габарево (Казанлъшка околия), in Годишникъ на Народния Музей 5 (1926-1931), Sofia, p. 83-113.
           Mиковъ, В. (1933), Новооткити предисторически старини, in Известия на Българския Археологицески Институтъ 7 (1932-1933), Sofia, p. 349-368.
           Mиковъ, В. (1935), Идолната пластика презъ ново-каменната епоха въ България, in Известия на Българския Археологицески Институтъ 8 (1934), Sofia, p. 183-214.
           Mиковъ, В. (1948), La station énéolithique de Krivodol, in Fouilles et Recherches 1, oraşul, p. 26-62.
           Mиков, В. (1969), Надписът върху кръглия печат от Караново – най-древната писменост в Европа. Данните на праисторията, in Археология 11, 1, Sofia, p. 4-7.
           Mиковъ, В. (1972), , in Известия на Археологицески Институтъ 33, p. 59-70.
           Mиковъ, В., Djambazov, iniţiala (1960), La grotte Devetaki, in
           Mирчев, M., Златарски, Д. (1960), Селищата могила при с. Сава, in Известия на варненского археологическо дружество 11, Varna, p. 1-26.
           Mирчев, M., (1961), Три погребения енеолитната епоха, in Известия на варненского археологическо дружество 12, Varna, p. 117-125.
           Misch-Brandl, O., Ivanov, I.S. (1994), The oldest gold in the world. Varna. Bulgaria, Ed. , Jerusalem, p.
           Moise, D. (1997), 3.6. Archaeozoology. 3.6.4. Mammals, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 110-127.
           Moise, D. (1999), Studiul materialului faunistic aparţinând mamiferelor, descoperit în locuinţele gumelniţene de la Însurăţei-Popină I (jud. Brăila), in Istros 9, Brăila, p. 171-190.
           Moise, D. (2001), Studiul materialului faunistic provenit din aşezarea eneolitică de la Măriuţa (jud. Călăraşi), in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 207-222.
           Moise, D., Radu, V., Bălăşescu, A. (2001), Aspecte ale economiei animaliere la comunităţile culturii Gumelniţa, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Monah, F. (1999), Analiza arheobotanică a unui complex menajer gumelniţean din tell-ul de la Hârşova, in Arheologia Moldovei 22, Iaşi, p. 273-281.
           Monah, F. (2007), Noi determinări arheobotanice din România, in Memoria Antiquitatis 24, Piatra Neamţ, p. 199-212.
           Morintz, Al.S. (2001), The Cernavodă I culture environement, settlements and dwellings, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 99-107.
           Morintz, Al.S. (2002), Despre semnificaţiile reprezentărilor miniaturale din lut, de construcţii şi mobilier, în neoliticul Românei, in Thraco-Dacica 23, 1-2, Bucureşti, p. 93-117.
           Morintz, S. (1962), Tipuri de aşezări şi sisteme de fortificaţie şi de împrejmuire în cultura Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 13, 2, p. 273-284.
           Morintz, S. (1963), O aşezare Boian fortificată (Şanţurile de apărare ale aşezării de la Spanţov), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 14, 2, Bucureşti, p. 275-283.
           Morintz, S. (1968), Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului la Dunărea de Jos, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 19, 4, Bucureşti, p. 553-571.
           Morintz, S., Berciu, D., Diaconu, P. (1955), Şantierul arheologic Cernavodă, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 6, 1-2, Bucureşti, p. 151-163.
           Morintz, S., Ionescu, B. (1968), Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Olteniţa (1958-1967), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 19, 1, Bucureşti, p. 95-128.
           Morintz, S., Roman, P. (1968), Aspekte des Ausgangs de Aneolithikums und der Ubergangsstufe zur Bornzezeit im Raum der Niederdonau, in Dacia NS 12, Bucureşti, p. 45-128.
           Morintz, S., Roman, P. (1969), Uber die Chronologie der Ubergangszeit von Aneolithikum zur Bronzezeit in Rumanien, in Dacia NS 13, Bucureşti, p. 61-71.
           Morintz, S., Roman, P. (1970), Cu privire la cronologia perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în România, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 21, 4, Bucureşti, p. 557-570.
           Morintz, S., Şerbănescu, D. (1974), Cercetări arheologice la Hârşova şi împrejurimi, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 25, 1, Bucureşti, p. 47-69.


N
           Nandris, J.
(1975), A Re-consideration of the South-East European Sources of Archaeological Obsidian, in Bulletin of the Institute of Archaeology 12, Londra, p. 71-101.
           Nandris, J. (1978), Some features of Neolithic climax societies, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 198-211.
           Nania, I. (1965), Două depozite de unelte neolitice descoperite în raionul Costeşti (regiunea Argeş), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 16, 2, Bucureşti, p. 311-321.
           Nania, I. (1967), Locuitorii gumelniţeni în lumina cercetărilor de la Teiu, in Studii şi Articole de Istorie 9, Bucureşti, p. 7-23.
           Neagu, M. (1986), Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, p. 91-97.
           Neagu, M. (1997), Statuetele antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian din Câmpia Munteniei, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 97-132.
           Neagu, M. (1997), Comunităţile Bolintineanu în Câmpia Dunării, in Istros 8, Brăila, p. 9-25.
           Neagu, M. (2000), Comunităţile Boian-Giuleşti din Valea Dunării, in Istros 10, Brăila, p. 25-34.
           Neagu, M. (2000), Comunităţile Dudeşti-Cernica din centrul şi sud-estul Câmpiei Române, in Iacob, M., Oberländer-Târnoveanu, E., Topoleanu, Fl. (eds.), Istro-Pontica, Tulcea, p. 53-66.
           Neagu, M. (2001), Aspecte ale organizării spaţiului în aşezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 15-28.
           Neagu, M. (2001), Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 43-55.
           Neagu, M. (2005), Silvia Marinescu-Bîlcu şi cercetarea arheologică, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 22, Călăraşi, p. 9-17.
           Necrasov, O. (1959), Studiu antropologic al scheletelor neolitice descoperite în cimitirul preistoric de la Cernavodă, in Probleme de Antropologie 4, Bucureşti, p. 21-45.
           Necrasov, O. (1960), Consideraţii asupra populaţiilor din vârsta pietrei şi de la începutul vârstei metalelor de pe teritoriul R.P.R., in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, p. 415-426.
           Necrasov, O., Cristesco, M. (1961), Étude anthropologiques des squelletes de Dridu (Culture Gumelnitza), in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Secţiunea II (Ştiinţe naturale) 7, 1, Iaşi, p. 53-65.
           Necrasov, O., Cristescu, M. (1967), Aspecte antropologice ale neoliticului şi eneoliticului românesc, în Studii şi Cercetări de Antropologie 4, 2, Bucureşti, p. 159-169.
           Necrasov, O., Cristescu, M., Botezatu, D., Miu, G. (1990), Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României, in Arheologia Moldovei 13, Iaşi, p. 173-224.
           Necrasov, O., Haimovici, S. (1966), Studiul resturilor de faună neolitică descoperite în staţiunea Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 17, 1, Bucureşti, p. 101-108.
           Needham, St. (1993), Displacement and Exchange in Archaeology Methodology, in (eds.), Bulgaria in a fourth millenium B.C., Sofia, p. 161-169.
           Nestor, I. (1927-1932), Fouilles de Glina, in Dacia 3-4, Bucureşti, p. 226-252.
           Nestor, I. (1937), Cercetări preistorice la Cernavoda, in Analele Dobrogei 18, Cernăuţi, p. 1-21.
           Nestor, I. (1943), Recenzie la Topoarele de cupru cu două braţe opuse (D. Berciu), in Revista Istorică Română 11, 3, Bucureşti, p. 87.
           Nestor, I. (1941-1944), Etudes sur l’exploitation prehistorique du cuivre en Roumanie, in Dacia 9-10, 1941-1944, Bucureşti, p. 165-181.
           Nestor, I. (1950), Probleme noi în legătură cu neoliticul din R.P.R., in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 1, Bucureşti, p. 208-220.
           Nestor, I. (1959), Cu privire la periodizarea etapelor târzii ale neoliticului, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 10, Bucureşti, p. 247-260.
           Nestor, I., Zaharia, E. (1968), Sur la periode de transition du neolithique a l'age du bronze dans l'aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, in Dacia NS 12, Bucureşti, p. 17-43.
           Neustupný, J. (1978), Problèmes de la contemporanéité des civilisations énéolithiques, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 248-252.
           Nica, M. (1970), Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele, jud.Olt, in Historica 1, oraşul, p. 31-53.
           Nica, M. (1971), Evoluţia culturii Vădastra pe baza descoperirilor de la Hotărani-Fărcaşele, in Historica 2, oraşul, p.5-36.
           Nica, M. (1972), Săpăturile de la Gârlesti, puncul ,,Sălişte”, in Contribuţii Istorice 1, oraşul, p.201-202.
           Nica, M. (1983), Câteva date despre necropola eneolitică de la Gârleşti-Gherceşti, in Arhivele Olteniei serie nouă 8, Craiova, p.8-16.
           Nica, M. (1985), Descoperiri ale complexului Boian V- Gumelniţa în Oltenia, in Arhivele Olteniei serie nouă 4, Craiova, p.35-47.
           Nica, M., Schuster, C., Zorzoliu, T. (1995), Cercetări arheologice în tell-ul gumelniţeano-sălcuţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul „Corboaica” – campaniile din anii 1993-1994,in Cercetări arheologice în aria nord tracă, Bucureşti, p. 9-45.
           Nica, M. (1995), Tell-ul eneolitic gumelniţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul „Corboaica”, in Oltenia 1, oraşul, p. 5-22.
           Nica, M., Câşlaru, C. (1981), Complexul cuptoarelor eneolitice de copt pâine de la Curmătura, jud. Dolj, in Oltenia 3, oraşul, p. 9-16.
           Nica, M., Ciucă, I. (1986), Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Piatra-Olt, in Arhivele Olteniei serie nouă 5, Craiova, p. 61-76.
           Nica, M., Floroiu, Z., Zorzoliu, T., Vasilescu, M. (1994), Tell-ul eneolitic gumelniţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul “Corboaica”, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 45, 1, Bucureşti, p. 41-59.
           Nicolăescu-Plopşor, C.S., Comşa, E., Păunescu, Al. (1957), Şantierul arheologic Băile Herculane (reg. Timişoara, r. Almaş), in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 51-58.
           Nicolăescu-Plopşor, C.S., Păunescu, Al., Harţuchi, N. (1959), Cercetări paleolitice în Dobrogea, in Materiale şi Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 43-50.
           Nicolăescu-Plopşor, D. (1966),Expertiza antropologică asupra unui craniu de copil descoperit la Gumelniţa în 1960, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 17, 1, Bucureşti, p. 109-112.
           Nicolăescu-Plopşor, D., Wolsky, W. (1974), Head-hunting, ethnoiatry or skull-cult during the neolitic in Romania?, în Annuaire Roumain d’Anthropologie 11, Bucureşti, p. 3-7.
           Nicolăescu-Plopşor, D., Popovici, I. (1967), Les populations néolithiques du basin du Bas-Danube, in Annuaire Roumain d’Anthropologie 4, Bucureşti, p. 3-16.
           Nicu, M., Pandrea, S. (1997), "Depozitul" de topoare din piatră eneolitice de la Ghidigeni, jud. Galaţi, In Istros 8, Brăila, p. 173-189.
           Николов, Б. (1968), Праисторическото селище при с. Оходен, Врачански окръг, in Археология 10, 1, Sofia, p. 65-75.
           Николов, Б. (1970), Праисторическото селище „Калето” при с. Градешница, Врачански окръг, in Известия на Археологическия Институт 32, Sofia, p. 250-253.
           Nikolov, B. (1988), Développement du Chalcolithique en Bulgarie de l’Ouest et du Nord-Ouest, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 121-129.
           Nikolov, V. (1988), Karanovo VI – Periode in Bulgarien. Belige zu Religion, Gesselschaft und Wirtschaft, in (eds.), Macht, Herrschaft und Gold, Saarbrucken, p. 209-240.
           Николов, В. (2004), Сондажни проучвания на Юрганджийската селищна могила до Коньово, Новозагорско, in Археология 45, 3-4, Sofia, p. 37-46.
           Николов, В. (2005), Престиж и белези на престиж в неолитното общество, in Археология 46, 1-4, Sofia, p. 7-17.
           Николов, В.
(2008), Укрепителна система. Среден халколит. Укрепителна система: аналитично описание, датировка и контекст, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 277-296.
           Николов, В., Карастоянова, Д., Гюрова, М. (2002), Селищна могила Капитан Димитриево, Пещерско: проучване на раннохалколитния пласт, in Археология 43, 1, Sofia, p. 5-19.
           Николов, В., Лeщаков, К. (2008), Тел Провадия-Солницата: археологически проучвания, стратиграфия и периодизациа, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 35-50.
           Николов, В., Лeщаков, К. (2008), Укрепителна система. Среден халколит. Ограден ров: дребни находки, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 309-317.
           Николов, В., Петрова, В., Христов, Н., Лещаков, П., Анастасова, Е., Стоянова, П., Люнчева, М. (2008), №13. Aрхеологически проучвания на праисторическия солодобивен център „Провадия-Солницата“ при гр. Провадия, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 63-65.
           Nikolova, L. (2002), Approach to the archaeology of social change, in (eds.), Report of prehistoric research projects, Karlovo, p. xxx.
           Нинов, Л. (2008), Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит. Пласт 4 и постройка 3: археозоологически изследвания, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 204-207.
           Нинов, Л. (2008), Пласт 2: постройка 1. Среден халколит. Постройка 1: археозоологически изследвания, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 274-276.
           Нинов, Л. (2008), №29. Aрхеозоологически проучвания на праисторически обекти, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 101-103.
           Niţă, L. (2006), Materialul litic cioplit, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 383.
           Novotná, M. (1978), Anfänge der Metallurgie in der Slowakei und die Beziehungen zum Ostbalkan, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 212-217.


O
           Oanţă-Marghitu, S., Dragoman, Al.
(2005), Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu. Punct: Gorgana, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 267-271.
           Oanţă--Marghitu, S., Dragoman, Al. (2006), Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu. Punct: Gorgana, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 264-266.
           Olariu, C., Ionescu, M.S. (2007), Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa. Punct: Ispanaru (sat dispărut), in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 31.
           Olteanu, Gh. (2002), Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa. Volumul I (A-M), ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 194 p.
           Olteanu, Gh., Cârstina, Ov., Căprăroiu, D. (2003), Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa. Volumul II (N-V), ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 163 p.
           Olteanu, Şt. (1973-1975), Exploatări miniere în Dobrogea preromană în lumina cercetărilor recente, in Peuce 4, Tulcea, p. 21-26.
           Otto, H. (1975), Uber die Auswertung der Metallanalysen in Band 1 und Band 2 der Studien zu den Anfangen der Metallurgie (SAM), in APA 4, oraşul, p. 1-9.
           Овчаров, Д. (1963), Енеолитен некропол до с. Диляк, Търговищко, in Археология 5, 1, Sofia, p. 53-56.


P
           Panajotov, I.
(1978), Typological Distinctions of the Eneolithic and Early Bronze Age Metal Tools, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 218-223.
           Panajotov, I. (1981), Aegean Metalwork of the Early and Middle Bronze Age (K. Braningan), in Studia Praehistorica 5-6, Sofia, p. 154-157.
           Pandrea, S. (1999), Observaţii referitoare la evoluţia culturii Boian în nord-estul Câmpiei Române, in Istros 9, Brăila, p. 13-46.
           Pandrea, S. (2000), Consideraţii privitoare la periodizarea culturii Boian, in Istros 10, Brăila, p. 35-70.
           Pandrea, S. (2001), Debuts de la culture Goumelnitsa au nord-est de la Plaine Roumaine, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 122-146.
           Pandrea, S. (2001), Cultura Gumelniţa în Nord-Estul Câmpiei Române. Schiţă a evoluţiei istorice, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Pandrea, S. (2002), Observaţii referitoare la plăcuţele rombice din lut descoperite în aşezări Gumelniţa din nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 105-113.
           Pandrea, S. (2005), Însurăţei, jud. Brăila. Punct: Popina I, Popina II, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 200-201.
           Pandrea, S. (2006), Însurăţei, jud. Brăila. Punct: Popina I, Popina II, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 200-201.
           Pandrea, S., Neagu, M. (2006), Însurăţei, jud. Brăila, in Stoica, C. (red.), Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1998, Bucureşti, p. 59-60.
           Pandrea, S., Sârbu, V., Mirea, M. (1997), Aşezări gumelniţene de pe Valea Călmăţuiului, in Istros 8, Brăila, p. 27-61.
           Pandrea, S., Sârbu, V., Mirea, M. (1997), Etablissements Gumelniţa dans la vallee de Călmăţui, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 202-218.
           Pandrea, S., Sârbu, V., Neagu, M. (1999), Cercetările arheologice în aşezarea gumelniţeană de la Însurăţei-Popină I, judeţul Brăila. Campaniile 1995-1999, in Istros 9, Brăila, p. 145-169.
           Paraschiv, D., Micu, C. (2003), Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, in Studia Antiqua et Archaeologica 9, Iaşi, p. 119-128.
           Parnic, V., Chiriac, D. (2001), Aşezarea eneolitică de la Măriuţa. Consideraţii preliminare asupra habitatului, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 199-206.
           Parnic, V., Lazăr, C., Păun, A., Ilie, A., Soficaru, A. (2006), Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi. Punct: La Movilă, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 219-220.
           Parnic, V., Lazăr, C., Păun, A., Ignat, T., Popovici, D., Vlad, F. (2007), Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi. Punct: La Movilă, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 230-231.
           Parnic, V., Oprea, V., Dobre, G. (2001), Descoperiri aparţinând culturii Gumelniţa pe Valea Mostiştei, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Parnic, V., Oprea, V., Dobre, G. (2002), Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Călăraşi. Descoperiri gumelniţene pe valea Mostiştei, in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 193-207.
           Parnic, V., Păun, A. (2003-2004), Despre un atelier de prelucrare a osului şi cornului din aşezarea eneolitică de la Măriuţa, jud. Călăraşi, în Ialomiţa 4, Slobozia, p. 53-70.
           Parnic, V., Păun, A., Ilie, A., Ungureanu, M. (2005), Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi. Punct: La Movilă, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 236-237.
           Parzinger, H. (1993), Studien zur Chronologie und Kultur geschichte der Jungstein-, Kupfer- und Fruhbronzezeit zwischen Karpaten und mittlerem Taurus, Ed. , Mainz am Rheim, p. xxx
           Păun, A. (2003-2004), Cultura Gumelniţa în Muntenia. Stadiul actual al cercetărilor pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, in Ialomiţa 4, Slobozia, p. 81-94.
           Păunescu, Al. (1970), Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Ed. , Bucureşti, xxx p.
           Perniceva, L. (1978), Sites et habitations du Chalcolithique en Bulgarie, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 163-169.
           Pernicheva, L. (1995), Prehistoric cultures in the Middle Struma Valley: Neolithic and Eneolithic, in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 99-140.
           Перничева, Л. (2005), Късноиеолитно селище край Дреновица, Петричко, in Aрхеология 46, 1-4, Sofia, p. 18-30.
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (1943), Recenzie la Securea de cupru de la Coteana (D. Berciu), in Revista Istorică Română 13, 3, Bucureşti, p. 86-87.
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (1944), Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, in Raport asupra activităţii M.N.A. în anii 1942 şi 1943, Ed. Bucovina, Bucureşti, p. .
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (1953), Cetăţuia de la Stoicani, in Materiale şi Cercetări Arheologice 1, Bucureşti, p. 13-155.
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (1953), Cercetări arheologice la Surduleşti, in Materiale şi Cercetări Arheologice 1, Bucureşti, p. 523-542.
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (1969), Unele probleme privind legăturile culturii Cucuteni cu culturile neo-eneolitice din sud-estul Europei, in Danubius 2-3, Galaţi, p. 11-20.
           Petrescu-Dîmboviţa, M. (2006), Amintirile unui arheolog, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 17, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 267 p.
           Петковъ, Н. (1933), Могилата Околъ-Глава при с. Гниляне, in Годишникъ на Народния Музей 5 (1926-1931), Sofia, p. 115-145.
           Петковъ, Н. (1935), Материали за проуване на предисторическата епоха въ България, in Известия на Българския Археологически Институт 8 (1934), Sofia, p. 429-434.
           Петковъ, Н. (1936), Предисторическо изследване на Софийското поле и близкитѣ му околности, in Годишникъ на Народния Музей 6 (1932-1934), Sofia, p. 403-423.
           Петковъ, Н. (1941), Материали за проуване на предисторическата епоха въ България, in Известия на Българския Археологически Институт 13 (1939), Sofia, p. 307-315.
           Петков, Н. (1950), Селищната Могила Окол-глава, in Известия на Археологическия Институт 17, Sofia, p. 157-170.
           Петков, Н. (1965), Праисторически плетки и тъкани от Софийското поле и близките му околности, in Археология 7, 1, Sofia, p. 45-57.
           Петрова, В. (2003), Класификация на керамични съдове от къснохалколитната култура Караново VI в Тракия, in Археология 46, 2, Sofia, p. 15-27.
           Петрова, В.Д. (2004), Керамичен комплекс на култура Караново VI в Тракия, Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор, Археологически Институт с Музей – БАН, Sofia, 28 p.
           Петрова, В. (2008), Пласт 3. Среден халколит. Пласт 3: керамичен комрлекс, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 209-218.
           Петрова, В. (2008), Пласт 3. Среден халколит. Пласт 3: дребни находки, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 218-220.
           Петрова, В. (2008), Пласт 2: постройка 1. Среден халколит. Постройка 1: архитектура и вътрешно устройство, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 227-244.
           Петрова, В. (2008), Пласт 2: постройка 1. Среден халколит. Постройка 1: керамичен комрлекс, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 244-268.
           Петрова, В., Лещаков, К. (2008), Aрхеологически контекст на тел Провадия-Солницата, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 23-33.
           Петрова, В., Лeщаков, К. (2008), Укрепителна система. Среден халколит. Ограден ров: халколита керамика, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 297-309.
           Popa, E.I., Bălăşescu, A., Radu, V., Ignat, M. (2005), Raport rezumativ arheozoologic, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 83.
           Popescu, D. (1935), Les Habitations de l'epoque neo-eneolitique en Roumanie, in Istros. Revue Roumaine d’Archéologie et d’Histoire Ancienne 2, Bucureşti, p. 1-20.
           Popescu, D. (1935-1936), Les fouilles de Cuneşti, in Dacia 5-6, Bucureşti, p. 109-120.
           Popov, N. (1978), Résultats principaux des fouilles de tell près de la ville de Smjadovo, département de Şumen, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 149-156.
           Поповъ, Р. (1912), Материали за проучване на селището „Подъ-града” при Мадара (Шуменско), in Известия на Българското Археологическо Дружество 3, 1, Sofia, p. 90-107.
           Поповъ, Р. (1914), Прѣдисторическата Денева могила при село Салманово, in Известия на Българското Археологическо Дружество 4, Sofia, p. 148-225.
           Поповъ, Р. (1919), Коджа-Дерменската могила при гр. Шуменъ, in Известия на Българското Археологическо Дружество 6 (1916-1918), Sofia, p. 71-155.
           Попов, Р. (1922), Материали за предисторията на Бѫлгария, in Годишник на Народния Музей за 1921 год., Varna, p. 223-238.
           Поповъ, Р. (1938), Голѣмата и Малката пещери при Дрѣновския Монастиръ, in Известия на Българския Археологицески Институтъ 12, p. 314-340.
           Попов, B. (1993), Светилище от енеолитната епоха, in Археология 35, 1, Sofia, p. 20-23.
           Popova, Ts. (1995), Plant remains from Bulgarian Prehistory (7,000 - 2,000 BC), in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 193-208.
           Popovici, D. (1983), Câteva observaţii privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României, in Muzeul Naţional 7, Bucureşti, p. 5-16.
           Popovici, D., Haşotti, P., Galbenu, D., Nicolae, C. (1992), Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârşova (jud- Constanţa) 1988, in Cercetări Arheologice 9, Bucureşti, p. 8-11, 126-131.
           Popovici, D., Randoin, B., Parnic, V., Vlad, F., Ilie, A., Păun, A. (2006), Hârşova, jud. Constanţa. Punct: Tell, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 176.
           Popovici, D., Randoin, B., Parnic, V., Parnic, A., Vlad, F., Ilie, A. (2006), Hârşova, jud. Constanţa. Punct: Tell, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 173-177.
           Popovici, D., Randoin, B., Rialland, Y., Voinea, V., Vlad, F., Bem, C., Bem, C., Haită, G. (1998-2000), Les recherches archeologiques du tell de Hârşova (dep. de Constantza), 1997-1998, in Cercetări Arheologice 11/1, Bucureşti, p. 13-34.
           Popovici, D., Randoin, B., Rialland, Y., Voinea, V., (2000), Hârşova, jud Constanţa. Punct: Hârşova-Tell, in Borş, C., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F., Vasilescu, T. (red.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, p. 43-44.
           Popovici, D., Randoin, B., Vlad, F., Parnic, V., Ilie, A., Păun, A., Nălbitoru, Al. (2005), Hârşova, jud. Constanţa. Punct: Tell, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 171-173.
           Popovici, D., Rialland, Y. (1996), Vivre au bord du Danube il y a 6500 ans / Viaţa pe malul Dunării acum 6500 ani, Ed. Caisse nationale des monuments historiques des sites Paris, 63 p.
           Popovici, D., Vlad, F., Mărgărit, M. (2006), Borduşani, com. Borduşani, jud. Ialomiţa. Punct: Popină, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 89.
           Popovici, D., Vlad, F., Nălbitoru, Al., Mărgărit, M. (2005), Borduşani, com. Borduşani, jud. Ialomiţa. Punct: Popină, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 69-73.
           Popuşoi, E. (1979), Un topor-ciocan de tip Vidra, descoperit la Lupeşti (jud. Vaslui), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 30, 2, Bucureşti, p. 301-302.
           Preisinger, A., Aslanian, S., Heinitz, W.-D. (2004), Geomorphologic development of the bay of Sozopol, Bulgaria (Black Sea) durind the last 7500 years, in Известия на Народния Музей – Варна 36-37(51-52), 2000-2001, Varna, p. 9-18.


R
           Radu, V.
(1997), 3.6. Archaeozoology. 3.6.1. Pisces, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 96-105.
           Radu, V. (1998-2000), V. Sur la durée d’utilisation d’un dépotoir appartenant à la culture Gumelniţa A2 du tell d’Hîrşova. Etude arché(oichti)ologique préliminaire, in Cercetări Arheologice 11/1, Bucureşti, p. 75-83.
           Radu, V. (2002), Studiu arheozoologic preliminar al materialului prelevat din siturile de pe Valea Teleormanului (Bivalvia, Gastropoda şi Reptilia), in Studii de Preistorie 1 (2001), Bucureşti, p. 71-72.
           Радунчева, A. (1966), Разкопки на селищната могила Клиседжик при с. Виница, Шуменско, in Археология 8, 4, Sofia, p. 62-68.
           Радунчева, A (1968), Към въпроса за напровата на глинени съдове през праисторическата епоха, in Археология 10, 4, Sofia, p. 72-77.
           Радунчева, A (1976), Vinita...lb bulgară, Разкопки и Проучвания 6, Sofia, xxx p.
           Радунчева, A. (1976), Prehistoric art in Bulgaria, BAR SS 13, Ed. , Oxford, p.
           Радунчева, A. (2007), За някои праисторически скални светилища в източните Родопи и Тракийската низина, in Известия на Старозагорския Исторически Музей 2, Stara Zagora, p. 53-73.
           Радунчева, A. Камарев, M. (2008), №21. Cондажни спасителни археологически разкопки на обект 17 по пътя Kърджали – Mаказа, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 83-85.
           Радунчева, A. Камарев, M. Вълчанова, X. (2008), №26. Cкалното светилище до Mахала Босилково на с. Давидково, Cмолянско, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 95-98.
           Renfrew, C. (1978), Varna and the social context of early metallurgy, in Antiquity 52, p. 199-203.
           Renfrew, C. (1986), Varna und der soziale Kontext fruher Metakkurgie, in (eds.), Das erste Gold der Menscheit. Die alteste Zivilisation in Europa, Ed. , Freiburg, p. 43-50.
           Renfrew, C. (1989), Varna et le contexte social de la premiere metallurgie, in (eds.), Le premier or de l’humanite en Bulgarie. Ve millenaire, Ed. , Paris, p. 57-59.
Rîndina et alii – lb rusă (1993), lb rusă, in (eds.), The fourth millennium B.C., Ed. , Sofia, p. 137-145.
           Roman, P. (1962), O aşezare neolitică la Măgurele, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 13,2 Bucureşti, p. 259-271.
           Roman, P. (1963), Ceramica precucuteniană din aria culturilor Boian-Gumelniţa şi semnificaţia ei, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 14, 1, Bucureşti, p. 33-49.
           Roman, P. (1964), Despre unele aspecte ale perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului în regiunile extracarpatice ale R.P.R., in Revista Muzeelor 1, 4, Bucureşti, p. 314-325.
           Roman, P. (1978), Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul târziu, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 29, 2, Bucureşti, p. 215-221.
           Roman, P. (1971), Strukturanderungen des endaneolithikums im Donau-Karpaten Raum, in Dacia NS 15, Bucureşti, p. 31-170.
           Roman, P. (1981), Forme de manifestare culturală din eneoliticul târziu şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 32, 1, Bucureşti, p. 21-42.
           Roman, P. (1981), Modificări în structura etnoculturală a Europei de sud-est în eneoliticul târziu, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 32, 2, Bucureşti, p. 241-246.
           Roman, P. (1986), Aşezări cu ceramică şnurată din Tracia, Macedonia, Thesalia şi raporturile lor cu evoluţia culturilor din regiunea carpato danubiană, in Thraco-Dacica 7, 1-2, Bucureşti, p. xxx.
           Roman, P. (1987), Despre istoricul cercetărilor şi stratigrafia unor aşezări din Ostrovul Corbului, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 38, 4, Bucureşti, p.335-365.
           Roman, P. (2000-2001), Date inedite asupra aşezării culturii Cernavodă I de la Cernavodă, in Pontica 33-34, Constanţa, p. 171-177.
           Roman, P., Dodd Opriţescu, A. (1989), Interferenţe etnoculturale din perioada indoeuropenizării reflectate în cimitirul eneolitic de la Ostrovul Corbului, in Thraco-Dacica 10, 1-2, p. Xxx.
           Roman, P., Dodd Opriţescu, A., Dogaru, M., Șimon, M. (1992), Descoperirile de la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi, in Materiale şi Cercetări Arhelogice Ploieşti (1983), Bucureşti, p. 101-107.
           Rosetti, D.V. (1934), Săpăturile de la Vidra – raport preliminar, in Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 1, Bucureşti, p. 6-59.


S
           Sârbu, V.
(1980), Cercetările arheologice de la Cireşu (jud. Brăila). Aşezarea Gumelniţa şi descoperirile postneolitice, in Istros 1, Brăila, p. 19-31.
           Sârbu, V. (2005), Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. Punct: Gruiul Dării, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 271-273.
           Sârbu, V., Pandrea, S., Şimon, M., Damian, P., Popa, T. (1997), Cercetările arheologice de la Budeşti, jud. Călăraşi, in Istros 8, Brăila, p. 147-171.
           Schubert, Fr. (1965), Zu den sudosteuropaischen Kupferaxte, in Germania 43, 2, Mainz am Rhein, p. 274-295.
           Scorpan, Ctin (1969), Un nou obiect de cult din neoliticul dobrogean, in Revista Muzeelor 5, Bucureşti, p. 445-447.
           Scurtu, F. (2005), Cercetări geofizice, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 214.
           Semo, Ş. (xxx), Aşezări dacice în nordul raionului Giurgiu, in xxx, p. 449-450.
           Severeanu, G. (xxx), The gold idol of calcolitichal epoch, in xxx, p. 3-6.
           Sherratt, A.G. (1986), The eneolithic period in Bulgaria in its european context, in (eds.), Ancient Bulgaria, Nothinggham, p. 188-198.
           Славчев, В. (2004), Четири енеолитни обекта северно от Варна, in Известия на Народния Музей – Варна 36-37(51-52), 2000-2001, Varna, p. 135-163.
           Славчев, В. (2008), №14. Aрхеологически разкопки на селищна могила Kалето в землището на с. Левски, общ ина Суворово, област Варна, in Гергова, Д., Димитров, П., Чолакова, А., Христова, Т., Аладжов, А., Петрова, В. (red.), Aрхеологически oткрития и разкопки през 2007 г., Sofia, p. 65-66.
           Slobozianu, H. (1959), Consideraţii asupra aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea, in Materiale şi Cercetări Arheologice 5, Bucureşti, p. 735-752.
           Soficaru, A., Gătej, M. (2005), Determinări antropologice ale osemintelor umane, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 364-365.
           Spiru, Gh. (1959), Aşezări străvechi în raionul Roşiorii de Vede, in Materiale şi Cercetări Arheologice 5, Bucureşti, p. 695-707.
           Stan, A., Bălăşescu, A. (2005), Fauna de la Gruiul Dării, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 273-274.


Ş
           Шкорпилъ, Х.К.
(1909),Римскиятъ водопроводъ въ гр. Варна. (Съ една картина), in Извѣстия на Варненското Археологическо Дружество 2, p. 3-14.
           Skorpil, H., Skorpil, K. (1898), lb bulgară, Plovdiv, p.
           Şerbănescu, D (1987), Depozitul de mărgele descoperit în tell-ul neolitic de la Vlădiceasca, judeţul Călăraşi, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 3-4, Călăraşi, p. 35-38.
           Şerbănescu, D (1997), Nou tip de figurină neolitică, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 133-137.
           Şerbănescu, D (1997), Modele de locuinţe şi sanctuare eneolitice, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 232-251.
           Şerbănescu, D (1999), Necropola neolitică de la Popeşti, comuna Vasilaţi, jud. Călăraşi, in Neagu, M. (ed.), Civilizaţia Boian pe teritoriul României, Călăraşi, p. 14-16.
           Şerbănescu, D (2001), Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, jud. Călăraşi, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 69-86.
           Şerbănescu, D, Comşa, Al., Mecu, L. (2007), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Valea Orbului, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 351-352.
           Şerbănescu, D, Soficaru, A. (2005), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Valea Orbului, in Angelescu, M., Oberländer-Târnoveanu, I., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, Bucureşti, Cimec, p. 364.
           Şerbănescu, D, Soficaru, A. (2006), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Valea Orbului, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 343-344.
           Şerbănescu, D, Şandric, B. (2000), Căscioarele, jud. Călăraşi, in Stoica, C. (red.), Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1998, Bucureşti, p. 25.
           Şerbănescu, D, Trohani, G. (1975), Obiecte din cupru şi bronz descoperite în judeţul Ilfov, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 26, 4, Bucureşti, p. 529-539.
           Şimon, M. (1979), Cu privire la noţiunea de “faza Hîrşova” a culturii Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 30, 3, Bucureşti, p. 359-365.
           Şimon, M. (1983), Cu privire la relaţia dintre “cultura” Varna şi cultura Gumelniţa, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 34, 4, Bucureşti, p. 305-319.
           Şimon, M. (1989), Aşezarea sălcuţeană de la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 40, 2, Bucureşti, p. xxx.
           Şimon, M., Parnic, V. (2001), Aspecte ale eneoliticului din Sud-Estul Munteniei. Aşezarea de la Şeinoiu (jud Călăraşi). Consideraţii generale, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p. 223-233.
           Şimon, M., Şerbănescu, D. (1987), Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelniţa, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 3-4, Călăraşi, p. 29-34.
           Ştefan, C.E. (2008), Some observations on the Vidra axes. The social significance of copper in the Chalcolitic, in Studii de Preistorie 5, Bucureşti, p. 79-88.
           Ştefan, Gh. (1925), Les fouilles de Căscioarele, in Dacia 2, Bucureşti, p. 138-197.
           Ştefan, Gh. (1937-1940), Un nouveau modele d'habitation de l'eneolithique valaque, in Dacia 7-8, Bucureşti, p. 93-96.
           Ştefan, Gh., Comşa, E. (1957), Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploieşti, r. Berceni), in Materiale şi Cercetări Arheologice 3, Bucureşti, p. 93-102.
           Шукерова, А. (1985), Полуготова мраморна статуетка от с. Пчеларово, Кърджалийски окръг, in Известия на Музеите от Южна България 11, Plovdiv, p. 76-82.
           Шукерова, А. (1987), Култова пластика от праисторическото селище при Село Пчеларово, Кърджалийски окръг, in Известия на Музеите от Южна България 13, Plovdiv, p. 61-70.


T
           Tasic, N. (),
Karanovo V/VI und das aeneolitikum des Ostlichen telis van Jugoslawien, in vol. Tell Karanovo und das Balkan-Neolitikum, Salzburg, p. 127-138.
           Тодорова-Симеонова, Х. (1971), Късноенеолитният некропол край град Девня – Варненско, in Известия на Народния Музей – Варна 7 (22), Varna, p. 3-40.
           Тодорова, Х. (1972), Колективна находна от идол и съд от Балчик, in Известия на Археологицеския Институт 33, Sofia, p. 39-45.
           Todorova, H. (1978), The eneolithic period in Bulgaria in the fifth millenium B.C., BAR IS 49, Ed. , Oxford, p.
           Todorova, H. (1978), Das Spätäneolithikum an der westlichen Schwarzmeerküste, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 136-145.
           Todorova, H. (1979), Eneolit Bulgarii, Ed. Sofia, p.
           Todorova, H. (1981), Die Kupferzeitlichen Axte und Beile in Bulgarien, PBF 9/14, Ed. , Munchen, p.
           Todorova, H. (1982), Kupferzeitliche Siedlungen in Nordostbulgarien, Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 13, Verlag C.H. Beck, München, 233 p.
           Todorova, H. (1984), lb bulgară, in Dobrudja 1, p. 74-88.
           Todorova, H. (1985), lb bulgară, in Dobrudja 2, p. 42-47.
           Todorova, H. (1986), cameno-mednata epoha v Bălgariia..., Ed. , Sofia, p.
           Todorova, H. (1995), The Neolithic, Eneolithic and Transitional Period in Bulgarian Prehistory, in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 79-98.
           Todorova, H., Dimov, T. (1989), Ausgrabungen in Durankulak. 1974-1987, in (eds.), Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern connections, VAH 2, p. 291-310.
           Todorova, H., Ivanov, St., Vasilev, V., Hopf, M., Quitta, H., Kohl, G. (1975), Goljamo Delcevo, RP 5, Ed. , Sofia, p.
           Todorova, H., Rîndina, N.V., Cernîch, E.N. (1977), lb rusă, in Sovetskaia Arheologhiia 1, p. 16-26.
           Todorova, N., (2003), The Ornamentation of Late Chalkolithic Pottery from Yunatsite Tell, Pazardzhik District, in Nikolova, L. (ed.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe, Volume I, BAR International Series 1139, Oxford, p. 291-311.
           Тодорова, н. (2006), Керамичните комплекси на Юнаците и Ситагри III и културните взаимодействия между Tракия и беломорската област през късния халколит, in Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Специалност Археология 3, Sofia, p. 95-140.
           Todorova, N., Leshtakov, P., Kuncheva-Russeva, T. (2003), Late Chalkolithic Pottery from Sudievo Tell, Nova Zagora District, in Nikolova, L. (ed.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe, Volume I, BAR International Series 1139, Oxford, p. 241-289.
           Todorova, N., Matsanova, V. (2000), Late Chalkolitic Ceramic Style at Yunatsite Tell (approach to the systematization of the ceramics from the newly excavated levels), in Nikolova, L. (ed.), Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory, BAR International Series 854, Oxford, p. 331-361.
           Tomescu, M. (1997), 3.7 Palynology, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 128-131.
           Tonceva, G. (1978), Nécropole tumulaire de l’âge du bronze ancien près du village Belogradec, in Studia Praehistorica 1-2, Sofia, p. 228-237.
           Тонков, Н. (2008), Геофизично проучване на тел Провадия-Солницата, in Николов, В. (ed.), Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., Sofia, p. 51-58.
           Treuil, R. (1983), Le neolithique et le bronze ancien egeens. Les problemes stratigraphiques et chronologiques, les techniques, les hommes, Ecole Francaise d’Athene, Paris, p.
           Treuil, R., Draque, P., Poursat, J.-C., Touchais, G. (1989), Les civilisations egeennes du Neolithique et l’age du Bronze, Ed. , Paris, p.
           Trohani, G. (1983), Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul „Ochiul lui Velicu”, com. Valea Argovei, jud. Călăraşi, in Cercetări Arheologice 6, Bucureşti, p. 31-43.
           Trohani, G. (1984), Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiştei, punctul Săruleşti, jud. Călăraşi, in Cercetări Arheologice 7, Bucureşti, p. 85-111.
           Trohani, G., Andreescu, R.-R., Grigoraş, L., Paveleţ, E. (2007), Coţatcu, com. Podgoria, jud. Buzău. Punct: Cetăţuia, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 137-138.
           Trohani, G., Andreescu, R.-R., Lazăr, C.Al., Ignat, T. (2007), Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Malu-Roşu, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 352-353.
           Trohani, G., Oancea, Al.
(1976), Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vânătorii Mici, jud. Ilfov, in Cercetări Arheologice 2, Bucureşti, p. 19-32.
           Tudor, E. (1965), Ceramică aparţinând culturii Cernavoda descoperită la Căscioarele, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 16, 3, Bucureşti, p. 555-563.
           Tudor, E. (1972), Topoare de aramă eneolitice din colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 23, 1, Bucureşti, p. 19-30.
           Tudor, E. (1977), Un aspect cultural post gumelniţean descoperit în zona de dealuri a Munteniei (săpăturile de Ia Brăteşti „Coasta bisericii", jud. Dîmboviţa), in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 28, 1, Bucureşti,p. 37-54.
           Tudor, E. (1979), Die gruppe Brăteşti, in Dacia NS 22, Bucureşti, p. 73-86.
           Tudor, E. (1984), O descoperire de tip Brăteşti în jurul Bucureştilor, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 35, 2, Bucureşti,p. 184-188.


U
           Ulanici, A.
(1982), Săpăturile de salvare de la Valea Iaşului, jud. Argeş, in Cercetări Arheologice 5, Bucureşti, p. 37-42.
           Ursulescu, N. (1997), Interferenţe şi sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic şi eneolitic, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, Călăraşi, p. 138-143.
           Ursulescu, N., Boghian, D., Cotiugă, V. (2005), Nouveaux types d’idoles dans la plastique anthropomorphe de la culture Précucuteni, in Studia Antiqua et Archaeologica 10-11, Iaşi, 2004-2005, p. 9-20.


V
           Vajsov, I.
(1990), La sculpture anthropomorphe du site neolitique d'Oussoe pres du village d'Asparoukhovo, departament de Varna, in Studia Praehistorica 10, Sofia, p. 103-141.
           Vasile, G. (2003), Studiul antropologic al resturilor osteologice descoperite pe şantierul arheologic de la Borduşani Popină (jud. Ialomiţa) în campaniile 1997-2002, in (eds.), Cercetări Arheologice Pluridisciplinare la Borduşani Popină, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, p. 95-102.
           Venczel, M. (1997), 3.6. Archaeozoology. 3.6.2. Amphibians and reptiles, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 106-107.
           Vlad, F., Matei, Gh. (2003-2004), Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Ialomiţa (I), in Ialomiţa 4, Slobozia, p. 197-220.
           Voinea, V. (1997), 3.3. Artifacts made from hard raw material of material origin, in Archaeological researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993 – 1994, in Cercetări Arheologice 10, Bucureşti, p. 72-84.
           Voinea, V. (2001), Sacralizarea spaţiului locuit. Sacrificiile umane, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16-17, Călăraşi, p.35-41.
           Voinea, V. (2001), Cultura Gumelniţa în centrul şi sudul Dobrogei, in Oberländer-Târnoveanu, I., Borş, C. (eds.), O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD-ROM, Bucureşti, Cimec.
           Voinea, V. (2002), Adoratio et invocatio. Gesturi religioase ancestrale reprezentate pe vase de cult gumelniţene, in Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 19, Călăraşi, p. 112-121.
           Voinea, V. (2005), Ceramica complexului cultural Gumelniţa – Karanovo VI. Fazele A1 şi A2, ed. Ex Ponto, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 196 p.
           Vulpe, Al. (1964), Cu privire la cronologia topoarelor de aramă cu braţele în cruce, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 15, 4, Bucureşti, p. 457-466.
           Vulpe, Al. (1975), Începuturile metalurgiei aramei în spaţiul carpato-dunărean, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 24, 2, Bucureşti, p. 217-237.
           Vulpe, Al. (1975), Die Axte und Beile in Rumanien 2, PBF 9/5, Ed. , Munchen, p.
           Vulpe, Al. (1976), Zu den Anfange der Kupfer- und Bronzemetallurgie in Rumanien, in (eds.) IXe Congres du U.I.S.P.P. Colloque XXIII. Les debuts de la metallurgie, Nice, p. 134-175.
           Vulpe, Al. et al. (2007), Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu. Punct: Gorgana, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2006, Bucureşti, Cimec, p. 265-268.
           Vulpe, R. (1945), Notă la articolul lui I. Nestor din Dacia IX-X/1941-1944, in Balcania 8, Bucureşti, p. 275-276.


Z
           Zaharia, E.
(1967), Angaben uber die Boian-Giuleşti Kultur. Die Siedlung von Leţ, Dacia NS 11, Bucureşti, p. 5-58.
           Zirra, V.V., Ganciu, A., Matei, Gh.; Muja, C. (2006), Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct: Grădiştea Mare, in Angelescu, M., Vasilescu, F. (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2005, Bucureşti, Cimec, p. 337-340.


           ??? (1953), Şantierul Spanţov, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche 4, 1-2, Bucureşti, p. 220-239.PALEOMAGNETISM

           Бурлацкая, С.П., Нечаева, Т.Б., Петрова, Г.Н. (1966), Археомагнетизмът в служба на археологията, in Aрхеология 8, 4, Sofia, p. 1-5.
           Ножаров, П., Kовачева-Ножарова, M. (1967), Датиране на археологически обекти по археомагнитен метод, in Aрхеология 9, 2, Sofia, p. 62-64.
           Kovaceva, M. (1995), Bulgarian Archaeomagnetic Studies, in Bailey, D.W., Panaiotov, I., Alexandrov, S. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Prehistory Press, Madison, p. 209-224.
           Kовачева-Ножарова, M. (1969), Pезултати от археомагните изследвания на археологически материали oт България, in Aрхеология 11, 1, Sofia, p. 58-61.
           Kовачева, M., Tошков, A. (1991), Aрхеомагнитно датиране на нярколко неолитни селища в България, in Aрхеология 33, 4, Sofia, p. 9-13.
           Kовачева, M., Bельович, Д. (1976), Нови резултати от археомагнитни изследвания на образци от НРБ и СФРЮ, in Aрхеология 18, 2, Sofia, p. 63-65.
           Kовачева, M., Bельович, Д. (1985), Aрхеомагнитно изследване на праисторически обекти от НРБ и СФРЮ, in Aрхеология 27, 2, Sofia, p. 21-26.