Chronos - principale rezultate

Informaţii în curs de publicare

Chronos – o prezentare generală ppt, 18 MB

Model of internal primary organization of the largest Gumelniţa tells. Stoeneşti Măgura Tangâru

pdf
Un tip de cercetare exhaustivă – Dobrogea – pdf
Un model de <construcţie> a tell-urilor de dimensiuni medii şi mici.
Date preliminare
pdf